avatart

khach

icon

Bạn đã hiểu gì về bảo hiểm tai nạn PTI?

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 28/08/2020

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

28/08/2020

0

Tai nạn là điều con người khó có thể lường trước và tránh được. Điều chúng ta có thể tránh được chính là tổn thất về mặt tài chính khi rủi ro xảy ra. Chính vì thế, bảo hiểm tai nạn đã ra đời và đáp ứng được mong mỏi của khách hàng. Bảo hiểm tai nạn nói chung và bảo hiểm tai nạn PTI nói riêng có thể vẫn còn xa lạ với một số người. Vì vậy, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về nó nhé.

Mục lục [Ẩn]

Trên các mặt báo hay tin tức, cụm từ tai nạn dường như xuất hiện tần suất quá dày đặc. Tai nạn là điều không ai muốn nhưng nó lại luôn xảy ra mà bất cứ ai cũng không đoán trước và có thể tránh được. Nhưng bạn có thể tránh được tổn thất tài chính khi có tai nạn ập đến bằng cách mua bảo hiểm tai nạn PTI. Tuy nhiên, bảo hiểm tai nạn PTI hay bảo hiểm tai nạn bưu điện dường như vẫn còn là khái niệm mới với một số người. Vậy bảo hiểm tai nạn PTI là gì và những điều cần biết liên quan đến nó sẽ được chúng ta tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Đôi nét về bảo hiểm tai nạn PTI

Bảo hiểm tai nạn PTI là sản phẩm bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện, khi đối tượng được mua bảo hiểm gặp tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí y tế như chi phí điều trị khẩn cấp, viện phí, khám chữa bệnh, chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình đối tượng nằm viện tương ứng với gói sản phẩm mà đối tượng mua có quy định trong hợp đồng.

Để hiểu rõ hơn về bảo hiểm tai nạn PTI bạn hãy tham khảo qua các thông tin về bảo hiểm tai nạn để tiết kiệm thời gian cho bạn.

Các loại bảo hiểm tai nạn PTI

Bảo hiểm tai nạn PTI là một trong những sản phẩm bảo hiểm mà PTI dành cho khách hàng cá nhân. Trong đó, bảo hiểm tai nạn còn có nhiều sản phẩm bao gồm:

 • Bảo hiểm tai nạn con người 24/24: Áp dụng cho đối tượng mua bảo hiểm gặp tai nạn xảy ra trên lãnh thổ đất nước Việt Nam 24/24.
 • Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao: Đối tượng mua được mua bảo hiểm gặp tai nạn bị tử vong, thương tật vĩnh viễn.
 • Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện: Người được mua bảo hiểm gặp tai nạn do điện tại chính hộ sử dụng điện mà công ty bảo hiểm đã quy định.

Đôi nét về bảo hiểm tai nạn PTIĐôi nét về bảo hiểm tai nạn PTI

Quyền lợi nhận được khi tham gia bảo hiểm tai nạn PTI

Khi tham gia các loại bảo hiểm tai nạn PTI khách hàng sẽ nhận được những quyền lợi bảo vệ như sau:

Các loại bảo hiểm Quyền lợi
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Tử vong: Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm

Thương tật thân thể:

- Số tiền từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật

- Số tiền từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng:

 • Thương tật vĩnh viễn: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật
 • Thương tật tạm thời: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện điều trị nội trú 0,1% STBH (tối đa 180 ngày/năm). Tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ thương tật trong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc
Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao

- Trường hợp tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm;

- Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

- Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

- Chi phí y tế: Chi phí thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo yêu cầu hoặc chỉ định của bác sĩ có bằng cấp và tất cả các chi phí y tế, hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu... PTI bồi thường theo chi phí thực tế tối đa bằng giới hạn trách nhiệm chi phí y tế ghi trong phụ lục hoặc GCN bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm.

** Quyền lợi bổ sung: Trợ cấp tuần (chỉ tham gia quyền lợi chính mới được tham gia quyền lợi bổ sung): PTI chi trả số tiền trợ cấp ngày trong thời gian điều trị thương tật tạm thời theo phác đồ điều trị y tế của bác sĩ.

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

- Trường hợp NĐBH bị chết thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

- Trường hợp NĐBH bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả như sau:

 • Với số tiền bảo hiểm từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo tỷ lệ trong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.
 • Với số tiền trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện điều trị nội trú 0,1% STBH (tối đa 180 ngày/năm). Tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ thương tật trong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

Tham khảo quyền lợi đóng bảo hiểm tai nạn PTI với bảo hiểm tai nạn Bảo Việt để bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn được bảo hiểm tai nạn cho mình phù hợp nhất.

Phí đóng bảo hiểm tai nạn PTI hiện nay

Đối với mỗi loại bảo hiểm tai nạn, PTI sẽ những quy định khác nhau về phí tham gia, dưới đây là chi tiết các khoản phí khách hàng cần nắm:

- Bảo hiểm tai nạn con người 24/24:

 • Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, mở rộng lên đến 50 triệu đồng.

- Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao:

 • Số tiền bảo hiểm chính từ 2.000 USD đến 50.000USD.
 • Chi phí y tế: Từ 500 USD đến 10.000 USD.

- Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện:

 • Số tiền bảo hiểm: Từ 1 triệu đến tối đa 50 triệu đồng;
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,28% Số tiền bảo hiểm/hộ/năm.

Số tiền đóng bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện từ 1 đến 50 triệu đồng

Số tiền đóng bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện từ 1 đến 50 triệu đồng

Đối tượng và phạm vi bảo hiểm tai nạn PTI

Hiện nay, PTI đang quy định đối tượng và phạm vi bảo vệ khi tham bảo hiểm của mình như sau:

  Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện
Đối tượng

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:

- Đối với cấp theo hợp đồng: Từ 16 tuổi đến 65 tuổi.

- Đối với cấp lẻ: Là từ đủ 1 tuổi đến 65 tuổi.

Người Việt Nam hoặc người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi; Các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu và phải sinh sống tại địa chỉ đó, có hợp đồng sử dụng điện với các cơ quan quản lý điện sở tại (được gọi là NĐBH). Đối tượng tham gia bảo hiểm có thể được mở rộng thêm cho các thành viên trong gia đình không có tên trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.
Phạm vi Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ. Những rủi ro do tai nạn làm cho người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn hay làm phát sinh các chi phí y tế cần thiết và hợp lý.

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do các nguyên nhân sau:

- NĐBH bị tai nạn dẫn đến chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại chính hộ được bảo hiểm được quy định tại phần đối tượng bảo hiểm.

- Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ gia đình có đăng ký sử dụng điện (không phải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Bên cạnh sản phẩm bảo hiểm tai nạn PTI, bạn có thể tham khảo gói bảo hiểm tai nạn Liberty để có thêm lựa chọn khi mua bảo hiểm.

Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã hiểu thêm về bảo hiểm tai nạn PTI hay bảo hiểm tai nạn Bưu Điện rồi phải không? Trước cuộc sống có nhiều tai nạn không ngờ, bạn hãy cứ tin tưởng và sử dụng bảo hiểm tai nạn PTI để đảm bảo về khả năng tài chính khi có gặp rủi ro nhé!

Nhận tư vấn và giải đáp miễn phí!!!

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *