avatart

khach

icon

4 hình thức chuyển tiền trực tuyến NCB mà bạn cần biết

Kiến thức thẻ ATM

- 04/06/2019

0

Kiến thức thẻ ATM

04/06/2019

0

Chuyển tiền trực tuyến NCB gồm 4 hình thức giúp khách hàng chuyển tiền trong ngân hàng và chuyển tiền khác ngân hàng dễ dàng với mức phí hợp lý.

Mục lục [Ẩn]

Chuyển tiền trực tuyến là hoạt động phổ biến nhất trong loại hình ngân hàng điện tử. Phương thức chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng NCB được thiết kế để phù hợp với mục đích và nhu cẩu của khách hàng với mức phí hợp lý.

Dịch vụ chuyển tiền online của NCB

Dịch vụ chuyển tiền online NCB là dịch vụ giúp khách hàng chuyển tiền trong tài khoản sẵn có của mình sang một tài khoản khác qua mạng Internet mà không cần phải đến ngân hàng. Khách hàng có thể chuyển tiền qua app NCB Smart trên thiết bị di động và Internet Banking của NCB.

Các hình thức chuyển tiền trực tuyến NCB gồm có:

  • Chuyển tiền trong hệ thống NCB
  • Chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống (chuyển tiền nhanh đến số tài khoản hoặc số thẻ tại ngân hàng trong nước)
  • Chuyển tiền ngoài hệ thống NCB (chuyển đến ngân hàng khác trong nước)
  • Chuyển tiền vãng lai qua Chứng minh nhân dân (của người nhận tiền).

Hướng dẫn chuyển tiền online NCB

Chuyển tiền trong hệ thống

Khách hàng chuyển tiền trong hệ thống NCB thực hiện theo 5 bước:

Bước 1: Chọn tài khoản chuyển đi.

Bước 2: Chọn tài khoản nhận.

Bước 3: Nhập thông tin chuyển tiền:

  • Số tiền: Số tiền bằng chữ được tự động hiển thị theo số tiền được nhập
  • Nội dung: Ghi thông tin cần thiết, tối đa 50 kí tự không dấu.

Lựa chọn Tiếp tục để thực hiện chuyển tiền. Giao diện xác thực chuyển tiền yêu cầu nhập mã OTP.

Tìm hiểu ngay: Ưu điểm nổi bật của dịch vụ Internet Banking NCB.

Hướng dẫn chuyển tiền online NCB

Nhập thông tin chuyển khoản

Bước 4: Nhập mã OTP và chọn Chấp nhận để hoàn tất giao dịch.

Bước 5: Xác nhận của NCB về giao dịch thành công.

Lưu ý:

  • Trường hợp Tài khoản nhận chưa có trong danh sách tài khoản nhận thì Nhập số tài khoản nhận.
  • Mã OTP được NCB gửi về số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của khách hàng.

Chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống

Với 4 bước, khách hàng có thể chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống đến số tài khoản hoặc số thẻ tại ngân hàng khác trong nước.

Bước 1: Chọn tài khoản nguồn để chuyển đi.

Bước 2: Nhập số tài khoản/ Số thẻ nhận tiền.

Chuyển tiền đến số thẻ áp dụng cho thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.

  • Nhập số thẻ: Nhập số thẻ chuyển tiền đến
  • Kiểm tra: NCB kiểm tra số thẻ chuyển đến, thông báo tên chủ thẻ. Nếu kiểm tra đúng tên chủ thẻ, thực hiện bước Thông tin chuyển tiền.

Nhập tài khoản và số thẻ nhận

Nhập tài khoản và số thẻ nhận

Chuyển tiền đến số tài khoản thì thực hiện theo các bước:

  • Chọn ngân hàng nhận: Danh sách ngân hàng nhận tiền được thể hiện tại mục này
  • Nhập số tài khoản: Nhập dãy số tài khoản (hoặc dãy ký tự tài khoản) của người nhận
  • Nhấn nút Kiểm tra để kiểm tra thông tin Chủ tài khoản nhận tiền. Nếu kiểm tra đúng tên chủ tài khoản, thực hiện bước Thông tin chuyển tiền.

Bước 3: Thông tin chuyển tiền.

  • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. Số tiền chuyển khoản phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản người chuyển đi. Khoản tiền chuyển đi không bao gồm phí chuyển tiền
  • Viết bằng chữ: Hệ thống NCB tự động hiển thị số tiền bằng chữ
  • Nội dung: Nhập nội dung thông tin chuyển tiền. Nội dung tối đa 150 ký tự, không dấu, bao gồm cả khoảng trống.

Nhấn nút Tiếp tục để xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Bước 4: Xác nhận giao dịch.

  • Lựa chọn Tiếp tục để thực hiện chuyển tiền. Giao diện xác thực chuyển tiền yêu cầu nhập mã OTP
  • Nhập mã OTP và chọn Chấp nhận để hoàn tất giao dịch
  • NCB thông báo tình trạng giao dịch của khách hàng.

Lưu ý: Danh sách số thẻ của các ngân hàng trong liên minh chuyển tiền được đính kèm trên giao dịch này.

Chuyển tiền ngoài hệ thống NCB

Khách hàng sẽ thực hiện theo các bước dưới đây để chuyển tiền đến ngân hàng khác trong nước.

Bước 1: Chọn tài khoản nguồn để chuyển đi.

Bước 2: Chọn/ Nhập tài khoản chuyển đến.

Nếu chưa có số tài khoản chuyển đến trong danh sách thì khách hàng nhập số tài khoản, tên tài khoản, khu vực, ngân hàng, chi nhánh.

Nếu đã có sẵn số tài khoản chuyển đến trong danh sách tài khoản thì chọn tài khoản cần chuyển đến có sẵn trên Danh sách tài khoản đến.

Bước 3: Thông tin chuyển đến.

Số tiền chuyển: nhập số tiền cần chuyển

  • Viết bằng chữ: hệ thống NCB tự ghi số tiền bằng chữ
  • Lựa chọn hình thức thanh toán phí chuyển tiền
  • Nội dung: tối đa 50 ký tự không dấu
  • Nhấp trỏ chuột vào nút Tiếp tục để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Xem ngay: Chuyển tiền trực tuyến DongA Bank trong nháy mắt.

Chuyển tiền ngoài hệ thống NCB

Chọn tài khoản đến

Bước 4: Xác nhận giao dịch.

  • Lựa chọn Tiếp tục để thực hiện chuyển tiền. Giao diện xác thực chuyển tiền yêu cầu nhập mã OTP
  • Nhập mã OTP và chọn Chấp nhận để hoàn tất giao dịch.

Lưu ý: Giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống thành công là trạng thái giao dịch trên Internet Banking của NCB. Số tiền chuyển đi có thể đến tài khoản nhận phụ thuộc và kênh chuyển tiền và thông tin xác nhận từ ngân hàng nhận tiền.

Số tiền cần chuyển đã bao gồm hoặc chưa bao gồm tiền phí chuyển tiền. NCB thu phí chuyển tiền và quy định mức phí theo từng thời điểm. Phí chuyển tiền có thể có các mức phí khác nhau tùy thuộc và kênh chuyển tiền và ngân hàng nhận tiền đến.

Chuyển tiền vãng lai qua CMND

Đây là dịch vụ chuyển tiền cho các nhân không có tài khoản tại NCB, người nhận có CMND hợp lệ, đáp ứng điều kiện giao dịch của NCB.

Bước 1: Chọn tài khoản chuyển.

Thông tin hiển thị Số tài khoản, Tên tài khoản của khách hàng và số dư tài khoản

Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 1 tài khoản tại NCB, giao dịch yêu cầu chọn tài khoản chuyển.

Bước 2: Thông tin người nhận.

Khách hàng điền những thông tin sau: Họ và tên (bao gồm chữ hoa và chữ thường, tiếng Việt không dấu), số CMND, ngày cấp, nơi cấp.

Bước 3: Thông tin chuyển tiền

Khách hàng nhập các thông tin chuyển tiền gồm:

Số tiền chuyển: nhập số tiền cần chuyển

  • Viết bằng chữ: hệ thống NCB tự ghi số tiền bằng chữ
  • Phí ngân hàng: lựa chọn hình thức thanh toán phí chuyển tiền và được NCB quy định theo từng thời kỳ
  • Sở giao dịch/ Chi nhánh chi hộ: Khách hàng lựa chọn điểm giao dịch của NCB tại địa phương cần chuyển đến
  • Nội dung: Nhập nội dung cần thiết, bằng tiếng Việt, không dấu.

Nhấp trỏ chuột vào nút Tiếp tục để thực hiện giao dịch.

Chuyển tiền vãng lai qua CMND

Điền thông tin chuyển tiền

Bước 4: Xác nhận giao dịch

  • Nhập mã OTP và chọn Thực hiện để hoàn tất giao dịch
  • Kết thúc giao dịch.

Phí chuyển tiền online NCB

Phí chuyển tiền online của NCB như sau:

Hình thức chuyển Mức phí
Chuyển khoản trong hệ thống NCB 1.000 VNĐ/ giao dịch
Chuyển khoản cho người nhận bằng CMND trong hệ thống NCB 0,02%
Chuyển khoản ngoài hệ thống NCB  
Kênh chuyển tiền thông thường  
Giá trị < 500 triệu 0,01%
Giá trị >= 500 triệu trước 15h 0,02%
Giá trị >= 500 triệu sau 15h 0,04%
Kênh chuyển tiền nhanh 24/ 9.000 VNĐ/ giao dịch

Lưu ý:

  • Phí này chưa bao gồm VAT
  • Chuyển khoản trong hệ thống giao dịch không áp dụng đối với các tài khoản Payroll, tài khoản thông minh, tài khoản phụ nữ và các giao dịch chuyển khoản cùng CIF.

Chuyển tiền trực tuyến NCB đa dạng với 4 hình thức phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng khi muốn chuyển tiền và có tính bảo mật cao. Tùy theo từng hình thức chuyển tiền lại có một mức phí riêng, dựa trên giá trị giao dịch của khách hàng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn thẻ tín dụng

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH THẺ TÍN DỤNG

Số mức thu nhập

Chọn số mức thu nhập

Hình thức nhận lương

Chọn hình thức nhận lương

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *