avatart

khach

icon

Những điều cần biết về hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 15/04/2021

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

15/04/2021

0

Với mỗi khách hàng khi chuẩn bị ký kết hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ chắc chắn họ sẽ có rất nhiều thắc mắc. Đặc biệt, việc cần lưu ý những điều gì về loại hợp đồng này sẽ là câu hỏi lớn với tất cả mọi người. Hãy đọc bài viết sau để được giải đáp những câu hỏi đó!

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm con người phi nhân thọ là một loại bảo hiểm phi nhân thọ, có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khoẻ và khả năng lao động của con người.

Bảo hiểm con người phi nhân thọ là sự cam kết giữa người bảo hiểm và người giam gia bảo hiểm mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) một số tiền nhất định khi có rủi ro xảy ra (như ốm đau, tai nạn...), còn người tham gia bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn.

Xem thêm: Bảo hiểm con người phi nhân thọ là gì? Các lọai hình bảo hiểm con người phi nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ là gì?

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

Hợp đồng bảo hiểm con người cũng là hợp đồng bảo hiểm nhưng đối tượng của nó chỉ liên quan đến tuổi thọ, tính mạng, hưu trí, tai nạn, sức khỏe của con người. 

Do đó có thể hiểu hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm để bảo hiểm cho tính mạng, sức khỏe, tai nạn của người tham gia bảo hiểm hoặc người được chỉ định trong hợp đồng. Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bởi bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm không liên quan quan đến tuổi thọ con người, nên hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ là hợp đồng bảo hiểm có các đối tượng liên quan đến tính mạng, tai nạn và sức khỏe của con người. Thông thường có 2 loại hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ là hợp đồng bảo hiểm tai nạn và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:

 • Bản thân bên mua bảo hiểm;
 • Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm;
 • Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng;
 • Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Không được giao kết hợp đồng đối với người đang mắc bệnh tâm thần; việc giao kết hợp đồng với người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ, người giám hộ.

Tham khảo: Hợp đồng bảo hiểm là gì? 4 đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm

Cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ trước khi quyết định ký kết

Cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ trước khi quyết định ký kết

Hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ gồm những nội dung gì?

Trong một hợp đồng bảo hiểm nói chung và hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ nói riêng, nội dung của nó chủ yếu sẽ gồm những điều khoản sau (Theo Điều 13, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000):

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng: Đối với doanh nghiệp, đây là mục thể hiện tư cách pháp lý, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ cho hoạt động kinh doanh của mình. Đối với các đối tượng khác, đây là tiền đề để hợp đồng được thực hiện, đảm bảo quyền lợi 2 bên doanh nghiệp - người mua.
 • Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm: Yếu tố không thể thiếu trong hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ, người bảo hiểm có thể lựa chọn các đối tượng cho phù hợp với điều kiện và khả năng của mình cho phù hợp với nhu cầu và mục đích của bản thân.
 • Số tiền bảo hiểm: Do đối tượng của bảo hiểm con người phi nhân thọ là đặc thù và không thể tính toán được số tiền, vì vậy mà số tiền bảo hiểm sẽ do các bên tự thỏa thuận, không phụ thuộc vào đối tượng bảo hiểm. Thông thường điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ là điều khoản mẫu do doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra và bên tham gia chỉ lựa chọn mức có sẵn. Vì vậy thiệt hại xảy ra trong thực tế dù lớn hơn số tiền bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chi trả tối đa theo thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu.
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm: Phạm vi bảo hiểm xác định nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm đồng thời quy định quyền lợi bảo hiểm của người tham gia. Điều kiện bảo hiểm là điều kiện được xác định trong hợp đồng hoặc do pháp luật quy định trước (nằm trong luật Kinh doanh Bảo hiểm).
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: Đây là phần liệt kê các trường hợp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Các điều khoản loại trừ thường do luật pháp quy định với mục đích tránh người tham gia bảo hiểm lợi dụng bảo hiểm để trục lợi, qua đó bảo vệ cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Thời hạn bảo hiểm: Là khoảng thời gian doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bảo hiểm với người mua bảo hiểm. Thời hạn do các bên thỏa thuận. Với bảo hiểm con người phi nhân thọ, thời hạn bảo hiểm thường chỉ kéo dài nhiều là 1-2 năm.
 • Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm: Tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng người và thuận lợi cho người mua bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ được thỏa thuận từ đầu khi khách hàng tham khảo và lựa chọn gói bảo hiểm. Với bảo hiểm phi nhân thọ, do thời hạn hợp đồng ngắn, vì vậy phương thức đóng phí thường là nộp 1 lần.
 • Thời hạn và phương thức trả tiền bảo hiểm: Việc trả tiền trong hợp đồng bảo hiểm phải được thực hiện trong một thời gian nhất định để đảm bảo cho người mua bảo hiểm khắc phục khó khăn khi biến cố xảy ra. Phương thức và cách thức trả tiền do hai bên tự quy định cho phù hợp và thuận tiện.
 • Các quy định giải quyết tranh chấp: Tranh chấp trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực là không thể tránh khỏi, vì vậy cần có các quy định giải quyết tranh chấp cụ thể để giải quyết thoải đáng quyền lợi của bên mua bảo hiểm lẫn doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Ngày tháng năm giao kết hợp đồng: Yếu tố cần thiết để xác định hiệu lực hợp đồng cũng như thời điểm chấm dứt hợp đồng. Dựa vào nó, các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tránh tranh chấp xảy ra.

Đây là những mục cơ bản nhất trong một hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ. Tùy vào từng loại bảo hiểm cụ thể mà các nội dung được triển khai cho phù hợp với loại hợp đồng đó và các giao kết giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Lưu ý đọc hết và kỹ lưỡng các mục cơ bản trong hợp đồng để tránh điền sai, điền thiếu

Lưu ý đọc hết và kỹ lưỡng các mục cơ bản trong hợp đồng để tránh điền sai, điền thiếu

Số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ là hợp đồng thanh toán có định mức. Bởi đối tượng của bảo hiểm con người phi nhân thọ là tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Đây là những thứ được coi là vô giá không thể tính toán, xác định chính xác và thực tế thì chẳng gì có thể bù đắp nổi. Không ai xác định được tính mạng con người có giá trị chính xác là bao nhiêu nên trong hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ, không tồn tại điều khoản giá trị bảo hiểm. 

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả tiền bảo hiểm dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng. Đây được gọi là sự giúp đỡ về vật chất cho người được bảo hiểm chứ không hẳn là trách nhiệm bồi thường tổn thất.

Số tiền doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người mua bảo hiểm là một con số ấn định sẵn ngay từ khi ký kết hợp đồng: 

 • Trong bảo hiểm tai nạn con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Trong bảo hiểm sức khỏe con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khoẻ của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm vì một trong các lý do sau: Chết do tự tử, chết do bị kết án tử hình hoặc do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Chính điểm đặc biệt này mà người tham gia hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ phải cân nhắc số tiền tham gia cho phù hợp dựa trên mức thu nhập cùng khả năng tài chính của bản thân mình.

Qua nội dung trên có thể thấy hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ có nhiều điểm giống với hợp đồng bảo hiểm nói chung. Tuy nhiên, do đặc thù của của loại hình bảo hiểm mà hợp đồng này sẽ cần chú ý những điểm riêng biệt mang tính đặc trưng của loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ. Điều quan trọng là bạn cần tìm hiểu kỹ các điều khoản, quyền lợi và cân nhắc mức phí trước khi quyết định tham gia và ký kết hợp đồng.

Khách hàng cần biết thêm về bảo hiểm con người phi nhân thọ hoặc bất kỳ loại hình hình bảo hiểm nào đều có thể gửi yêu cầu tư vấn miễn phí tới chuyên gia Thebank bằng cách:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *