avatart

khach

icon

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là gì? Quy định về giao dịch hoán đổi ngoại tệ của nhà nước

Tiền tệ

- 11/07/2019

0

Tiền tệ

11/07/2019

0

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ thường được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái hiện nay. Vậy giao dịch hoán đổi ngoại tệ là gì và quy định về giao dịch hoán đổi ngoại tệ như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là gì?

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là nghiệp vụ đồng thời mua và bán một số lượng ngoại tệ nhất định với hai kỳ hạn khác nhau.

Với phần lớn các ngân hàng tại Việt Nam thì đây là giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch, một giao dịch có tên gọi là hoán đổi giao ngay để mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định, giao dịch còn là được gọi là giao dịch kỳ hạn để bán hoặc mua lại chính lượng ngoại tệ đó trong tương lai.

Trên thị trường thì giao dịch hoán đổi ngoại tệ còn được mở rộng ra thành liên ngân hàng hoặc giữa ngân hàng với một khách hàng, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Loại hình giao dịch hoán đổi ngoại tệ phổ biến tại nước ta hiện nay là hoán đổi giao ngay trong kỳ hạn xác định.

- Lợi ích của giao dịch hoán đổi ngoại tệ:

 • Việc giao dịch này thường được tiến hành với ngân hàng nên các nhà kinh doanh tiền tệ không phải gánh chịu rủi ro từ tỷ giá hối đoái.
 • Doanh nghiệp có thể quản lý dòng tiền nhiều quả hơn, tận dụng được nguồn ngoại tệ sẵn có hoặc có khả năng sinh lời nhờ việc chênh lệch lãi suất giữa hai dòng tiền.

Doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích từ giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích từ giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Quy định về giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Hiểu rõ được tầm quan trọng của hoán đổi ngoại tệ nên Nhà nước ta đã sớm ban hành Thông tư số 15/2015/TT-NHNN về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Phạm vi giao dịch

Theo Điều 4 của Thông tư này thì phạm vi của giao dịch này cụ thể như sau:

1. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác.

2. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với tổ chức kinh tế.

3. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.

4. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

Đồng tiền và tỷ giá giao dịch

Theo Điều 5 của Thông tư thì:

1. Tổ chức tín dụng được phép quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng.

2. Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ của giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi được xác định theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố và trong phạm vi biên độ do Ngân hàng Nhà nước quyết định.

3. Tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở:

a) Tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch;

b) Chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Funds Target Rate);

c) Kỳ hạn của giao dịch.

4. Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác ngoài Đô la Mỹ và giữa các ngoại tệ với nhau trong các giao dịch ngoại tệ do các bên thỏa thuận.

5. Tổ chức tín dụng được phép phải niêm yết công khai loại ngoại tệ giao dịch, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và các ngoại tệ trong giao dịch với khách hàng.

Kỳ hạn giao dịch

Cũng theo quy định của Thông tư này thì kỳ hạn của các giao dịch ngoại tệ sẽ do các bên có liên quan quy định, trong đó thì kỳ hạn giao dịch hoán đổi giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ tối thiểu là từ 3 ngày làm việc đến 365 ngày tính từ ngày giao dịch.

Hình thức giao dịch

Theo Điều 8 của Thông tư này thì phương tiện giao dịch cụ thể như sau:

1. Thỏa thuận giao dịch ngoại tệ có thể thực hiện bằng phương tiện điện tử, điện thoại do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm. Trong trường hợp giao dịch ngoại tệ được thực hiện qua phương tiện điện tử, điện thoại, các phương tiện này phải có chức năng lưu trữ thông tin để sử dụng khi cần thiết.

2. Giao dịch ngoại tệ thực hiện bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định của Luật giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan.

Phí giao dịch

Theo quy định của pháp luật thì tổ chức tín dụng không được thu phí giao dịch với giao dịch ngoại tệ.

Hạn giao dịch do các bên quy định

Hạn giao dịch do các bên quy định

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ tại các ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank

Khi giao dịch hoán đổi ngoại tệ tại Vietcombank, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Khi có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ nhưng không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, doanh nghiệp có thể dùng một loại tiền khác sẵn có để trao đổi với Vietcombank;
 • Không phải gánh chịu rủi ro tỷ giá như trong giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và kỳ hạn;
 • Giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, tận dụng được nguồn ngoại tệ sẵn có;
 • Ngoài ra, doanh nghiệp có cơ hội hưởng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.

Xem thêm: Các sản phẩm mua bán ngoại tệ của Vietcombank.

Ngân hàng HDBank

Đặc điểm sản phẩm giao dịch hoán đổi ngoại tệ tại HDBank:

 • Hoán đổi là một công cụ hiệu quả đối với các doanh nghiệp khi đang có một loại tiền tệ nhưng lại cần sử dụng một loại tiền tệ khác trong một khoảng thời gian và không muốn gặp phải rủi ro tỷ giá
 • Khách hàng cần phải có hạn mức tín dụng với Ngân hàng khi giao dịch hoán đổi ngoại tệ
 • Tối đa 12 tháng kể từ ngày giao dịch

Ngân hàng Sacombank

Tiện ích sản phẩm giao dịch hoán đổi ngoại tệ tại Sacombank:

 • Hoán đổi từ đồng tiền tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng sang đồng tiền đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ cho mục đích thanh toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền ra nước ngoài, đầu tư…
 • Phòng ngừa rủi ro biến động giá bất lợi (một trong các thành phần chính của rủi ro thị trường).
 • Có thể hưởng lợi từ sự chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền. 
 • Quản lý dòng tiền một cách hiệu quả.
 • Điểm kỳ hạn cạnh tranh.
 • Không phí giao dịch.
 • Đội ngũ tư vấn nhiệt tình và tận tâm.
 • Mạng lưới giao dịch rộng lớn.

Ngân hàng Eximbank

Đặc điểm sản phẩm giao dịch hoán đổi ngoại tệ của Eximbank:

- Đối tượng tham gia giao dịch: Sản phẩm này dành cho các tổ chức kinh tế

- Kỳ hạn giao dịch:

 • Giao dịch giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ: Tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.
 • Giao dịch giữa hai loại ngoại tệ với nhau: Theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.

- Phí giao dịch hối đoái: Khách hàng không phải trả phí giao dịch hối đoái đối với giao dịch hoán đổi.

- Chứng từ trong các giao dịch hoán đổi:

Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch hoán đổi.

Xem thêm: Các sản phẩm mua bán ngoại tệ Eximbank.

Bài viết đã cung cấp những thông tin cần biết về giao dịch hoán đổi ngoại ngoại tệ và những quy định của pháp luật về loại giao dịch này. Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch ngoại tệ.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *