TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Để nắm được cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn, khách hàng hãy tham khảo thông tin trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Theo quy định hiện nay, vợ chồng có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau. Tuy nhiên, trường hợp vợ chồng ly hôn thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được xử lý thế nào?

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Hôn nhân là mối quan hệ ràng buộc giữa hai người bằng pháp luật. Khi mối quan hệ này bị tan vỡ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hai người. Trong lĩnh vực bảo hiểm thì vợ chồng có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau. Tuy nhiên, khi vợ chồng ly hôn thì quyền lợi có thể được bảo hiểm của 2 người cũng sẽ chấm dứt. Sự kiện vợ chồng ly hôn có liên quan đến các nội dung sau:

 • Quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 • Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm.

Nhiều người cho rằng, trước khi ly hôn chỉ cần làm thủ tục thay đổi thông tin của bên mua bảo hiểm là được. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa thật sự đầy đủ vì phải dựa vào quy tắc điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm mà vợ chồng đã tham gia.

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Cùng tìm hiểu các quy định trên trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm của một số công ty bảo hiểm nhân thọ:

Sản phẩm PRU-Cuộc Sống Bình An của Prudential

Trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm PRU-Cuộc Sống Bình An của Prudential quy định như sau:

1. Quy định về bên mua bảo hiểm:

- Bên mua bảo hiểm phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Là người có yêu cầu bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Trong trường hợp người được bảo hiểm không phải là bản thân bên mua bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm

2. Quy định về người được bảo hiểm:

Người được bảo hiểm là:

 • Cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam được Prudential chấp nhận bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản này. 
 • Nằm trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, giới hạn tuổi khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm là 75 tuổi.

3. Quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Theo đó, bên mua bảo hiểm sẽ thông báo sự kiện này cho Prudential bằng văn bản.

Người được chuyển nhượng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Có quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm
 • Thỏa mãn các điều kiện để trở thành bên mua bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản này, phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.

Lưu ý: Việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực khi Prudential có văn bản xác nhận việc chuyển nhượng đó.

5. Quy định chấm dứt hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi xảy ra 1 trong các sự kiện sau:

 • Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo quy định tại quy tắc, điều khoản này
 • Hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực trên 24 tháng liên tục
 • Vào ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm
 • Khi quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ 2 đã được chấp thuận chi trả
 • Khi người được bảo hiểm tử vong
 • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Theo quy định trên thì thì bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo đến Prudential bằng văn bản. Tuy nhiên, người được chuyển nhượng phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm trong hợp đồng.

Trường hợp vợ chồng ly hôn, nếu vợ là bên mua bảo hiểm, chồng là người được bảo hiểm thì vợ có thể chuyển nhượng hợp đồng cho chồng. Thủ tục này nên được thực hiện trước khi ly hôn để tránh gặp phải những rắc rối không mong muốn.

Chú ý đến điều khoản chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Chú ý đến điều khoản chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt của Manulife

Trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt của Manulife quy định như sau:

1. Quy định về bên mua bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm là:

 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
 • Đang sinh sống tại Việt Nam
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Là người kê khai, ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.
 • Được ghi nhận là bên mua bảo hiểm trong trang hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có).

2. Quy định về người được bảo hiểm:

- Người được bảo hiểm là:

 • Cá nhân mà tính mạng và/hoặc sức khỏe của cá nhân đó là đối tượng được công ty chấp nhận bảo hiểm
 • Được ghi nhận trong trang hợp đồng là người được bảo hiểm tương ứng với sản phẩm bảo hiểm chính.

- Vào thời điểm yêu cầu bảo hiểm, người được bảo hiểm phải:

 • Còn sống và có mối quan hệ được bảo hiểm với bên mua bảo hiểm
 • Đang hiện diện tại Việt Nam
 • Trong độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

3. Quy định chuyển nhượng hợp đồng:

Bên mua bảo hiểm có quyền chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn của hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải đáp ứng:

 • Các điều kiện theo quy định của hợp đồng này
 • Các quy định của pháp luật để trở thành bên mua bảo hiểm mới.

Lưu ý: Manulife không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng mà chỉ xác nhận việc chuyển nhượng và chịu trách nhiệm liên quan đến hợp đồng.

4. Quy định chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:

Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay khi có bất kỳ sự kiện nào dưới đây xảy ra:

 • Người được bảo hiểm tử vong
 • Hợp đồng mất hiệu lực và không được khôi phục trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực
 • Ngày bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Người được bảo hiểm liên quan không còn đáp ứng các điều kiện để trở thành người được bảo hiểm theo quy định
 • Ngày đáo hạn hợp đồng
 • Người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của hợp đồng dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.
 • Khi giá trị tiền mặt không đủ thanh toán các khoản nợ của hợp đồng.
 • Các trường hợp khác như được quy định tại hợp đồng.

Căn cứ vào các quy định trên, bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Người nhận chuyển nhượng phải đáp ứng được điều kiện để trở thành bên mua bảo hiểm mới. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị chấm dứt nếu bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm vi phạm quy định của hợp đồng.

Như vậy, theo quy định của Manulife, trường hợp vợ chồng ly hôn thì phải tiến hành chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm trước khi làm thủ tục. Nếu vợ là bên mua bảo hiểm, chồng là người được bảo hiểm thì vợ có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho chồng hoặc cho người đủ điều kiện trở thành bên mua bảo hiểm mới theo quy định của Manulife.

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải được công ty đồng ý bằng văn bản

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải được công ty đồng ý bằng văn bản

Sản phẩm SUN – Sống Chủ Động của Sun Life

Trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm Sản phẩm SUN – Sống Chủ Động của Sun Life quy định như sau:

1. Quy định về bên mua bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm là:

 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang sinh sống tại Việt Nam
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Là người trực tiếp kê khai, ký tên trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Quy định về người được bảo hiểm:

Người được bảo hiểm là:

 • Cá nhân có độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi vào ngày hiệu lực hợp đồng 
 • Được công ty chấp nhận bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản sản phẩm này.

3. Quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm:

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và người được bảo hiểm còn sống:

 • Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cho cá nhân khác nếu việc chuyển nhượng phù hợp quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng yêu cầu về mối quan hệ có thể được bảo hiểm và đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.

Lưu ý:

- Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi:

 • Bên mua bảo hiểm thông báo yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản
 • Được công ty chấp thuận và xác nhận việc chuyển nhượng đó bằng văn bản
 • Bên được chuyển nhượng thỏa mãn các yêu cầu của quy tắc và điều khoản sản phẩm tham gia và các quy định pháp luật liên quan.

- Khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:

 • Bên được chuyển nhượng sẽ có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm. 
 • Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sẽ không thay đổi.

- Công ty không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng giữa bên mua bảo hiểm và bên được chuyển nhượng.

Tư vấn về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Tư vấn về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

4. Quy định chấm dứt hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực nếu 1 trong các sự kiện sau xảy ra:

 • Ngày đáo hạn hợp đồng
 • Người được bảo hiểm tử vong
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn được công ty chấp thuận chi trả
 • Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực theo các điều kiện và điều khoản được quy định tại quy tắc và điều khoản sản phẩm này.

Lưu ý: Các sản phẩm bổ sung đính kèm (nếu có) sẽ chấm dứt hiệu lực nếu hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm chính chấm dứt hiệu lực.

Theo quy định của Sun Life thì bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cho cá nhân khác. Bên nhận chuyển nhượng cần đáp ứng yêu cầu về mối quan hệ có thể được bảo hiểm tại thời điểm chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực khi được Sun Life chấp thuận và xác nhận bằng văn bản.

Như vậy, nếu vợ chồng ly hôn thì thì sẽ phải chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Sun Life. Nếu chồng là bên mua bảo hiểm, vợ là người được bảo hiểm thì chồng có thể chuyển nhượng hợp đồng cho vợ hoặc người đáp ứng yêu cầu trở thành bên mua bảo hiểm mới của Sun Life.

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn thường là bên mua bảo hiểm (có thể là vợ hoặc chồng) sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng cho người còn lại. Tuy nhiên, thủ tục này nên thực hiện trước khi ly hôn để tránh những rắc rối về sau. Vì mỗi công ty sẽ có quy định riêng về việc chuyển nhượng hợp đồng. Vì vậy, người tham gia nên liên hệ trực tiếp với nhân viên phụ trách hợp đồng bảo hiểm để được tư vấn rõ hơn.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất