avatart

khach

icon

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 12/01/2024

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

12/01/2024

0

Để nắm được cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn, khách hàng hãy tham khảo thông tin trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Mục lục [Ẩn]

Theo quy định hiện nay, vợ chồng có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau. Tuy nhiên, trường hợp vợ chồng ly hôn thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được xử lý thế nào?

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Hôn nhân là mối quan hệ ràng buộc giữa hai người bằng pháp luật. Khi mối quan hệ này bị tan vỡ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hai người. Trong lĩnh vực bảo hiểm thì vợ chồng có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau. Vậy khi ly hôn, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được giải quyết như thế nào?

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Tài sản chung của vợ/chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Như vậy, số tiền mua bảo hiểm nhân thọ do vợ hoặc chồng mua cho nhau là thu nhập do lao động, kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân nên vẫn được coi là tài sản chung.

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Nếu như sau khi ly hôn người mua có thể hủy hợp đồng, ngừng đóng phí hoặc chuyển nhượng hợp đồng. 

 • Trường hợp 1: Người mua ngừng đóng phí: Điều này có thể khiến người vợ/chồng cũ là đối tượng được bảo hiểm không được hưởng quyền lợi hưởng đền bù khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Trường hợp 2: Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho vợ/chồng cũ hoặc cho người khác đủ điều kiện theo quy định trở thành bên mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm. Ngoài ra sau khi ly hôn người mua bảo hiểm cũng có thể đổi thông tin người thụ hưởng bảo hiểm. Nhưng thông tin người được bảo hiểm không thay đổi. 
 • Trường hợp 3: Hủy hợp đồng bảo hiểm: Trong trường hợp chồng/vợ cũ là Bên mua bảo hiểm quyết định hủy hợp đồng thì sẽ nhận được giá trị hoàn lại của sản phẩm (nếu có) và hợp đồng bảo hiểm sẽ chính thức mất hiệu lực.

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Cùng tìm hiểu các quy định trên trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm của một số công ty bảo hiểm nhân thọ:

Sản phẩm PRU-Cuộc Sống Bình An của Prudential

Trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm PRU-Cuộc Sống Bình An của Prudential quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Theo đó, bên mua bảo hiểm sẽ thông báo sự kiện này cho Prudential bằng văn bản.

Người được chuyển nhượng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Có quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm
 • Thỏa mãn các điều kiện để trở thành bên mua bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản này, phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.

Lưu ý: Việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực khi Prudential có văn bản xác nhận việc chuyển nhượng đó.

Theo quy định trên thì thì bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo đến Prudential bằng văn bản. Tuy nhiên, người được chuyển nhượng phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm trong hợp đồng.

Trường hợp vợ chồng ly hôn, nếu vợ là bên mua bảo hiểm, chồng là người được bảo hiểm thì vợ có thể chuyển nhượng hợp đồng cho chồng. 

Sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt của Manulife

Trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt của Manulife quy định như sau:

 Quy định chuyển nhượng hợp đồng:

Bên mua bảo hiểm có quyền chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn của hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải đáp ứng:

 • Các điều kiện theo quy định của hợp đồng này
 • Các quy định của pháp luật để trở thành bên mua bảo hiểm mới.

Lưu ý: Manulife không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng mà chỉ xác nhận việc chuyển nhượng và chịu trách nhiệm liên quan đến hợp đồng.

Quy định chấm dứt hợp đồng bảo hiểm:

Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay khi có bất kỳ sự kiện nào dưới đây xảy ra:

 • Người được bảo hiểm tử vong
 • Hợp đồng mất hiệu lực và không được khôi phục trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực
 • Ngày bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Người được bảo hiểm liên quan không còn đáp ứng các điều kiện để trở thành người được bảo hiểm theo quy định
 • Ngày đáo hạn hợp đồng
 • Người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của hợp đồng dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.
 • Khi giá trị tiền mặt không đủ thanh toán các khoản nợ của hợp đồng.
 • Các trường hợp khác như được quy định tại hợp đồng.

Căn cứ vào các quy định trên, bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Người nhận chuyển nhượng phải đáp ứng được điều kiện để trở thành bên mua bảo hiểm mới. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị chấm dứt nếu bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm vi phạm quy định của hợp đồng.

Như vậy, theo quy định của Manulife, trường hợp vợ chồng ly hôn thì phải tiến hành chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm trước khi làm thủ tục. Nếu vợ là bên mua bảo hiểm, chồng là người được bảo hiểm thì vợ có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho chồng hoặc cho người đủ điều kiện trở thành bên mua bảo hiểm mới theo quy định của Manulife.

giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải được công ty đồng ý bằng văn bản

Sản phẩm SUN – Sống Chủ Động của Sun Life

Trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm Sản phẩm SUN – Sống Chủ Động của Sun Life quy định như sau:

Quy định về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm:

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và người được bảo hiểm còn sống:

 • Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cho cá nhân khác nếu việc chuyển nhượng phù hợp quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng yêu cầu về mối quan hệ có thể được bảo hiểm và đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.

Lưu ý:

- Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi:

 • Bên mua bảo hiểm thông báo yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản
 • Được công ty chấp thuận và xác nhận việc chuyển nhượng đó bằng văn bản
 • Bên được chuyển nhượng thỏa mãn các yêu cầu của quy tắc và điều khoản sản phẩm tham gia và các quy định pháp luật liên quan.

- Khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:

 • Bên được chuyển nhượng sẽ có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm. 
 • Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sẽ không thay đổi.

- Công ty không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng giữa bên mua bảo hiểm và bên được chuyển nhượng.

giai-quyet-hop-dong-bao-hiem-nhan-tho-khi-ly-hon-50

Tư vấn về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Quy định chấm dứt hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực nếu 1 trong các sự kiện sau xảy ra:

 • Ngày đáo hạn hợp đồng
 • Người được bảo hiểm tử vong
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn được công ty chấp thuận chi trả
 • Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực theo các điều kiện và điều khoản được quy định tại quy tắc và điều khoản sản phẩm này.

Lưu ý: Các sản phẩm bổ sung đính kèm (nếu có) sẽ chấm dứt hiệu lực nếu hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm chính chấm dứt hiệu lực.

Theo quy định của Sun Life thì bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cho cá nhân khác. Bên nhận chuyển nhượng cần đáp ứng yêu cầu về mối quan hệ có thể được bảo hiểm tại thời điểm chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực khi được Sun Life chấp thuận và xác nhận bằng văn bản.

Như vậy, nếu vợ chồng ly hôn thì thì sẽ phải chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Sun Life. Nếu chồng là bên mua bảo hiểm, vợ là người được bảo hiểm thì chồng có thể chuyển nhượng hợp đồng cho vợ hoặc người đáp ứng yêu cầu trở thành bên mua bảo hiểm mới của Sun Life.

Cách giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn thường là bên mua bảo hiểm (có thể là vợ hoặc chồng) sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng cho người còn lại. Tuy nhiên, thủ tục này nên thực hiện trước khi ly hôn để tránh những rắc rối về sau. Vì mỗi công ty sẽ có quy định riêng về việc chuyển nhượng hợp đồng. Vì vậy, người tham gia nên liên hệ trực tiếp với nhân viên phụ trách hợp đồng bảo hiểm để được tư vấn rõ hơn.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (3 lượt)

5 (3 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *