TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hướng dẫn đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life

Lê Công Đạt & Hà Ly 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Trên thực tế, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life là tài liệu bảo mật của khách hàng và Hanwha Life, không được công bố rộng rãi trên Internet. Tuy nhiên, Hanwha Life vẫn công bố các bảng minh hoạ quyền lợi của từng sản phẩm trên website để mọi người dễ dàng tham khảo và thu thập thông tin.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life gồm những nội dung gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life là thông tin bảo mật của khách hàng, Hanwha Life lưu trữ và bảo mật trên hệ thống quản lý hợp đồng của công ty và sẽ không công bố trên internet. Tuy nhiên, cũng như các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói chung, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life về cơ bản sẽ gồm các văn bản với nội dung như sau:

 • Một bản quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Trong đó cung cấp đầy đủ các thông tin về:
  • Các thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Số tiền bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Điều kiện bảo hiểm
  • Điều khoản về quyền lợi bảo hiểm.
  • Điều khoản về thời hạn bảo hiểm
  • Điều khoản về phương thức đóng phí.
  • Điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
  • Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
  • Quy định về giải quyết tranh chấp...
 • Bản hợp đồng bảo hiểm ký kết giữa Công ty bảo hiểm Hanwha Life và khách hàng với các thông tin gồm:
  • Tên/địa chỉ của Công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life
  • Thông tin cá nhân của Bên mua bảo hiểm: Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, nhóm nghề nghiệp..
  • Thông tin cá nhân của Người được bảo hiểm: Họ tên, ngày sinh, độ tuổi, giới tính, nhóm nghề nghiệp...
  • Thông tin về Người thụ hưởng: Họ tên, ngày sinh, giới tính...
  • Thông tin về các thỏa thuận khác
 • Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm dựa trên các thông tin của người được bảo hiểm đã được cung cấp
 • Các tài liệu liên quan đến sản phẩm mà khách hàng tham gia như tài liệu giới thiệu sản phẩm....

Cách xem hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tham khảo Bảng minh hoạ quyền lợi bảo hiểm sản phẩm An Khang Tài Lộc của Hanwha Life Việt Nam để giúp bạn biết cách đọc hợp đồng bảo hiểm. 

Mở đầu bảng minh hoạ bảo hiểm sản phẩm An Khang Tài Lộc sẽ là phần giới thiệu tổng quan và tổng quyền lợi sản phẩm:

Phần mở đầu

Phần mở đầu

Đây là phần khái quát chung về các quyền lợi mà bạn sẽ nhận được khi tham gia sản phẩm. Khách hàng nên đọc kỹ để nắm được thông tin về tổng quyền lợi mà khách hàng được hưởng (tương ứng với từng quyền lợi cụ thể).

Trang tiếp theo bao gồm:

 • Thông tin khách hàng: Họ tên, giới tính, ngày sinh, tuổi bảo hiểm, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ, CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Chi tiết sản phẩm bảo hiểm: Tên sản phẩm, thời hạn hợp đồng, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm cơ bản quy năm, phí bảo hiểm đóng thêm, phí đóng bảo hiểm, kỳ đóng bảo hiểm...

Đây là các nội dung đặc biệt quan trọng mà khi đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life khách hàng cần chú trọng. Hãy đọc kỹ để chắc chắn rằng các thông tin liên quan đến cá nhân bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm đều đã đúng, khớp với các giấy tờ tùy thân. Bởi những thông tin này có ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm nhân thọ của bạn, chẳng hạn độ tuổi, giới tính và nhóm nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng đến phí mua bảo hiểm nhân thọ.

Trang bảng minh hoa tiếp theo

Trang thông tin khách hàng và sản phẩm bảo hiểm

Đối với các nội dung về sản phẩm, hãy nắm rõ mức phí bảo hiểm của sản phẩm định kỳ theo năm/nửa năm/quý. Từ những thông tin này bạn sẽ dễ dàng đưa ra lựa chọn về định kỳ đóng phí sao cho hợp lý với điều kiện tài chính của cá nhân.

Trang thứ 3 hiển thị các thông tin về chi phí bảo hiểm và một số quyền lợi khác:

 • Phí và chi phí bảo hiểm: Chí phí ban đầu, chi phí bảo hiểm rủi ro, chi phí quản lý hợp đồng, chi phí quản lý quỹ, chi phí rút tiền, chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đây là những thông tin rất quan trọng giúp bạn nắm rõ các chi phí được khấu trừ như thế nào trong từng năm hợp đồng trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng hay chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được quy định như thế nào... Với các thông tin này, nếu khách hàng thấy khó hiểu thì nên đề nghị tư vấn viên giải thích rõ ràng hơn.
 • Quyền lợi: Với sản phẩm An Khang Tài Lộc khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi gồm quyền lợi đáo hạn, quyền lợi duy trì hợp đồng, quyền lợi hưởng lãi đầu tư. Những thông tin chi tiết về quyền lợi sẽ được cung cấp bao gồm giới hạn chi trả và các điều kiện đi kèm (nếu có). Bạn vẫn chú ý đọc kỹ các nội dung này vì nó trực tiếp liên quan đến quyền lợi mình nhận được khi tham gia sản phẩm.

Các loại chi phí bảo hiểm

Các loại chi phí bảo hiểm

Trang 4 nêu rõ quyền lợi bảo vệ chính đối với những sự kiện bảo hiểm:

Đây là trang thông tin chi tiết cung cấp cho bạn quyền lợi mà người được bảo hiểm sẽ nhận được, đi kèm sự kiện bảo hiểm cụ thể và quyền lợi chi trả. Khách hàng hãy đọc kỹ và yêu cầu tư vấn thêm ở những quyền lợi bạn chưa hiểu hoặc hiểu chưa rõ.

Quyền lợi bảo vệ của sản phẩm An Khang Tài Lộc

Các trang tiếp theo là minh hoạ quyền lợi sản phẩm chính:

Trang hợp đồng này là bảng minh họa chi tiết về số phí khách hàng đóng vào qua các năm và sự phân bổ của dòng tiền trong suốt quá trình tham gia hợp đồng. Các trường thông tin bạn có thể nắm gồm:

 • Tổng phí bảo hiểm đóng
 • Phí bảo hiểm được phân bổ
 • Chi phí quản lý hợp đồng
 • Chi phí bảo hiểm rủi ro
 • Quyền lợi duy trì hợp đồng
 • Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Giá trị hoàn lại
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn

Mỗi một cột thông tin sẽ thể hiện rõ số tiền để khách hàng nắm được chi tiết nhất. Có thể thấy những thông tin này được cung cấp rất minh bạch. Khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu tư vấn viên của Hanwha Life giải thích các thông tin liên quan đến trang hợp đồng này nếu bạn chưa hiểu hoặc hiểu chưa rõ.

Minh hoạ quyền lợi sản phẩm chính

Minh hoạ quyền lợi sản phẩm chính

Trang cuối là trang thể hiện thông tin doanh nghiệp và xác nhận của bên mua bảo hiểm cùng xác nhận của tư vấn tài chính. Trước khi xác nhận ký và ghi rõ thông tin ở trang này, bạn cần đảm bảo các thông tin ở những trang trước đó đã chính xác, bên mua bảo hiểm đã hiểu rõ về sản phẩm mà mình tham gia.

Thông tin trang cuối

Qua việc nghiên cứu cụ thể một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life, cụ thể là bảng minh họa quyền lợi sản phẩm An Khang Tài Lộc, có thể thấy doanh nghiệp bảo hiểm đều cung cấp chi tiết và minh bạch, đầy đủ các thông tin liên quan. Nhiệm vụ của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm là cần đọc kỹ, xem xét các nội dung về quyền lợi, thông tin cá nhân... để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bên cạnh đọc kỹ các trang của bảng minh họa sản phẩm, bạn cũng không nên bỏ qua nội dung của Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Trong tài liệu này cung cấp các thông tin liên quan trực tiếp đến hợp đồng của khách hàng. Bạn cần dành thời gian nghiên cứu kỹ, nắm chính xác các điều khoản về loại trừ bảo hiểm (loại trừ chung của sản phẩm cũng như loại trừ của từng quyền lợi), thời hạn đóng phí, thời hạn bảo hiểm, gia hạn đóng phí... Đây là cách tốt nhất giúp bạn hiểu cũng như đảm bảo quyền lợi bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Những điều lưu ý trước khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life

Trước khi ký một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ cần lưu ý những điểm sau đây:

 • Tham khảo trước bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm mình có nhu cầu mua trên trang web của Hanwha Life để nắm được những thông tin cụ thể về sản phẩm.
 • Nhận tư vấn từ các tư vấn viên có chuyên môn cũng để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của bản thân.
 • Đọc kỹ bản quy tắc, điều khoản sản phẩm. Chú ý tìm hiểu kỹ về các loại chi phí cũng như những điều khoản loại trừ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ.
 • Cuối cùng, đọc và kiểm tra kỹ các thông tin trong hợp đồng bảo hiểm, nếu có gì chưa hiểu, thông tin bị sai lệch thì cần liên hệ với tư vấn tài chính phụ trách để được giải thích rõ hơn và bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Khi đã hoàn thiện mọi thứ và hiểu hết những quyền lợi của sản phẩm, bạn mới chính thức đặt bút ký hợp đồng.

Tóm lại, việc biết cách đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói chung và cách đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life nói riêng là rất quan trọng. Khách hàng cần phải đọc kỹ và hiểu rõ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life của mình trước khi ký kết nhằm đảm bảo quyền lợi trong suốt quá trình tham gia.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Hướng dẫn đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất