avatart

khach

icon

Hướng dẫn đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Chubb Life dễ hiểu nhất

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 23/09/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

23/09/2022

0

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Chubb Life là văn bản bảo mật giữa bên mua bảo hiểm và Chubb Life. Vì vậy, thông tin này không được công bố trên Internet. Tuy nhiên, khách hàng có thể tham khảo bảng minh họa quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm Chubb Life để nắm được các thông tin và quyền lợi trong hợp đồng.

Mục lục [Ẩn]

Nội dung của một hợp đồng bảo hiểm Chubb Life

Hợp đồng bảo hiểm Chubb Life được lưu giữ bằng cả bản cứng và bản mềm trên hệ thống quản lý hợp đồng của Chubb Life. Thông tin này không được công bố ra bên ngoài. Nhưng thực tế, một bản hợp đồng bảo hiểm Chubb Life cũng sẽ bao gồm đầy đủ các nội dung như những bản hợp đồng bảo hiểm thông thường khác:

 • Bản quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm Chubb Life khách hàng lựa chọn tham gia, trong đó sẽ có các thông tin:
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Số tiền bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Điều kiện bảo hiểm
  • Điều khoản về quyền lợi bảo hiểm
  • Điều khoản về thời hạn bảo hiểm
  • Điều khoản về phương thức đóng phí
  • Điều khoản về thời hạn bảo hiểm
  • Điều khoản về phương thức đóng phí
  • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
  • Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Quy định giải quyết tranh chấp
  • Giải thích những thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng bảo hiểm

Trong bản hợp đồng ký kết giữa Chubb Life Việt Nam và khách hàng sẽ có các thông tin:

 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
 • Thông tin cá nhân của bên mua bảo hiểm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email, số CCCD/CMND/Hộ chiếu còn thời hạn,…
 • Thông tin cá nhân của người được bảo hiểm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email, số CCCD/CMND/Hộ chiếu còn thời hạn,…
 • Thông tin cá nhân của người được thụ hưởng: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email, số CCCD/CMND/Hộ chiếu còn thời hạn,…
 • Các thỏa thuận khác:
  • Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm dựa trên những thông tin đã được cung cấp
  • Những tài liệu liên quan đến sản phẩm mà khách hàng tham gia

Hướng dẫn cách đọc hợp đồng bảo hiểm Chubb Life

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Chubb Life chắc chắn là thông tin không được công khai trên Internet, tuy nhiên cũng giống với các doanh nghiệp bảo hiểm khác, Chubb Life cũng cung cấp các bảng minh họa quyền lợi của từng sản phẩm để khách hàng lấy căn cứ thông tin tham khảo.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu bảng minh họa quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Tương lai - Đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung nổi bật trong hệ sinh thái sản phẩm của bảo hiểm Chubb Life.

Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Tương lai có 3 bảng minh họa quyền lợi: Quyền lợi 25, quyền lợi 65 và quyền lợi 99. Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách đọc cụ thể của bảng minh họa quyền lợi 25:

Đến với trang đầu tiên trong bảng minh họa quyền lợi sản phẩm, khách hàng sẽ nhìn được khái quát về các đặc điểm ưu việt của sản phẩm. Ngoài ra, trang cũng cung cấp thông tin tên công ty, giấy phép kinh doanh, địa chỉ, số điện thoại, email và website của Chubb Life Việt Nam.

Trang đầu tiên trong bảng minh hoạ sản phẩm

Trang đầu tiên trong bảng minh hoạ sản phẩm

Khi tiếp cận những thông tin này là khách hàng đã có cái nhìn bao quát về sản phẩm bảo hiểm mà mình tham gia, cũng như nắm được thông tin liên hệ của Công ty bảo hiểm Chubb Life.

Trang thứ 2 của bảng minh họa quyền lợi sản phẩm hiển thị thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm.

 • Thông tin khách hàng, bao gồm: Họ tên, giới tính, ngày sinh, tuổi và nhóm nghề nghiệp của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
 • Thông tin sản phẩm và quyền lợi: Các quyền lợi bảo hiểm tương ứng cho người được bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mệnh giá bảo hiểm, tuổi đáo hạn người được bảo hiểm và phí bảo hiểm cơ bản.

Thời gian định kỳ đóng phí bảo hiểm theo năm/nửa năm/quý.

Trang 2 của bảng minh hoạ sản phẩm

Trang 2 của bảng minh hoạ sản phẩm

Trong phần này, khách hàng cần đặc biệt chú ý đến thông tin cá nhân của mình, đối chiếu lại xem đã chính xác chưa vì tuổi tác, giới tính và nhóm nghề nghiệp là những nội dung được làm căn cứ trực tiếp để tính phí bảo hiểm. Sự sai sót liên quan đến các thông tin này có thể gây ảnh hưởng đến hợp đồng của bạn.

Trang thứ 3 hiển thị nội dung giải thích các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính: Quyền lợi duy trì hợp đồng, quyền lợi bảo hiểm cơ bản, quyền lợi bảo hiểm tử vong/tàn tật do tai nạn mở rộng, quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn, quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng, quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y, quyền lợi đáo hạn,…

Ngoài quyền lợi bảo hiểm chính sẽ có những quyền loại bảo hiểm cho người được bảo hiểm 2.

Ứng với mỗi quyền lợi sẽ có điều kiện và mức chi trả cụ thể. Đây là mục chính và quan trọng mà khách hàng cần nắm được để khi xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ biết yêu cầu xử lý. Trường hợp khách hàng chưa rõ cần liên hệ với tư vấn viên để được tư vấn kỹ càng hơn.

Chi tiết quyền lợi sản phẩm bảo hiểm

Chi tiết quyền lợi sản phẩm bảo hiểm

Ngoài ra, trang 4 cũng hiển thị nội dung về quyền lợi đầu tư từ lãi quỹ liên kết chung.

2 trang tiếp theo là bảng minh hoạ về phân bổ phí bảo hiểm và quyền lợi đầu tư. Khi nhìn vào bảng minh hoạ cụ thể này, khách hàng sẽ thấy được sự phân bổ dòng tiền và lãi suất được hưởng trong thời hạn các năm đóng phí bảo hiểm. Những thông tin chi tiết nêu trong bảng minh hoạ:

 • Năm hợp đồng
 • Tuổi người được bảo hiểm 1
 • Lãi suất đảm bảo (quyền lợi duy trì hợp đồng, quyền lợi duy trì hợp đồng đặc biệt, quyền lợi tuổi vàng và quyền lợi bảo hiểm cơ bản)
 • Lãi suất giả định 4%/năm (quyền lợi duy trì hợp đồng, quyền lợi duy trì hợp đồng đặc biệt, quyền lợi tuổi vàng và quyền lợi bảo hiểm cơ bản)
 • Lãi suất giả định 6%/năm (quyền lợi duy trì hợp đồng, quyền lợi duy trì hợp đồng đặc biệt, quyền lợi tuổi vàng và quyền lợi bảo hiểm cơ bản)

Bảng minh hoạ phí bảo hiểm và quyền lợi đầu tư

Bảng minh hoạ phí bảo hiểm và quyền lợi đầu tư

Trang 7 thể hiện tóm tắt các quyền lợi khi đáo hạn với tổng số năm đóng phí, tổng số phí đóng dự kiến, số tiền nhận được khi đáo hạn (lãi suất 6%), số tiền nhận khi đáo hạn (lãi suất 4%). 

Trang 7 của bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Trang 7 của bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Ở trang này, bạn sẽ nắm bắt được số tiền bảo hiểm bạn có thể nhận được khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm Chubb Life.

Trang 8 là trang giải thích các loại chi phí khấu trừ và các thuật ngữ liên quan, về: Phí ban đầu, phí phân bổ vào quỹ liên kết chung, khoản khấu trừ hàng tháng, phí quản lý quỹ, phí chấm dứt hợp đồng, phí rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng, giá trị hoàn lại.

Trang 8 của bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Trang 8 của bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Khách hàng cần đọc kỹ để biết về những khoản quỹ này, vì đây là những khoản phí có thể theo bạn suốt thời hạn hợp đồng. Với các thông tin này, bạn cũng có thể tự mình tính toán được các mức phí cụ thể. Từ đó đưa ra những quyết định liên quan đến hợp đồng bảo hiểm một cách chính xác hơn.

Trang cuối cùng là xác nhận của bên mua bảo hiểm cùng chữ ký của bên mua bảo hiểm và đại diện kinh doanh của Chubb Life.

Trang cuối cùng của bảng minh hoạ

Trang cuối cùng của bảng minh hoạ

Hợp đồng bảo hiểm về cơ bản thể hiện rõ các thông tin, việc biết cách đọc bảo hiểm sẽ giúp bạn nắm vững những quyền lợi mà mình nhận được khi tham gia bảo hiểm, chi phí tốn kém ra sao hay những điều khoản loại trừ (những trường hợp khách hàng không được nhận bồi thường bảo hiểm).

Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng bảo hiểm Chubb Life

Trước khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

 • Đọc kỹ bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm bạn có nhu cầu mua trên website của Chubb Life để có được những thông tin rõ ràng nhất.
 • Đọc thêm quy tắc, điều khoản sản phẩm, các loại chi phí, đây cũng là những thông tin hết sức quan trọng.
 • Nhận thêm tư vấn từ bạn bè, người thân đã tham gia bảo hiểm.
 • Nhận tư vấn từ tư vấn tài chính của Chubb Life để giải đáp những thắc mắc của bạn.
 • Khi nhận hợp đồng cần đọc cẩn thận lại, nếu phát hiện sai sót phải báo ngay lại cho Chubb Life để điều chỉnh kịp thời.
 • Trong 21 ngày sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có thể yêu cầu công ty cung cấp hủy và nhận lại tiền 100%.

Cách tra cứu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Chubb Life

Để tra cứu hợp đồng bảo hiểm Chubb Life, khách hàng có thể tham khảo và thực hiện một trong những cách sau:

 • Tra cứu online trên webstie Chubb Life, tuy nhiên trước đó, bạn cần đăng ký tài khoản tại đây.
 • Tra cứu trực tiếp qua tư vấn tài chính Chubb Life đang hỗ trợ hợp đồng bảo hiểm của mình.
 • Tra cứu trực tiếp tại văn phòng/chi nhánh của Chubb Life trên toàn quốc, bạn sẽ cần cung cấp số hợp đồng bảo hiểm, xuất trình giấy tờ tuỳ thân như CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn.

Nắm được cách đọc hợp đồng bảo hiểm Chubb Life sẽ giúp bạn biết chi tiết về quyên lợi, phí bảo hiểm cũng như những thông tin quan trọng khác trước khi quyết định tham gia một hợp đồng bảo hiểm.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *