avatart

khach

icon

Hướng dẫn đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 15/09/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

15/09/2022

0

Hợp đồng bảo hiểm Generali là thông tin bảo mật của khách hàng và Generali Việt Nam, không được công bố trên Internet. Khách hàng muốn tham khảo quyền lợi sản phẩm có thể xem các bảng mình hoạ quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm Generali.

Mục lục [Ẩn]

Như các bạn đã biết, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali là thông tin bảo mật được lưu trữ bản cứng bởi Generali Việt Nam và khách hàng, do đó, những bản hợp đồng này sẽ không được công khai trên Internet. Tuy nhiên, không phải không có cách để tham khảo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali, bạn có thể tìm đến các bảng minh họa quyền lợi của từng sản phẩm bảo hiểm Generali trên website chính thức để nắm được các thông tin liên quan đến sản phẩm bảo hiểm mà mình quan tâm.

Hợp đồng bảo hiểm Generali bao gồm những nội dung gì?

Tuy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali là một văn bản bảo mật, nhưng về cơ bản, một bộ hợp đồng bảo hiểm Generali cũng sẽ giống với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông thường, bao gồm những giấy tờ sau:

 • Bản quy tắc điều khoản sản phẩm khách hàng tham gia, bao gồm các thông tin:
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Số tiền bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Điều kiện bảo hiểm
  • Chi tiết quyền lợi bảo hiểm
  • Chi tiết thời hạn bảo hiểm
  • Điều khoản về phương thức đóng phí
  • Điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
  • Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Quy định khi giải quyết tranh chấp
  • Giải thích những thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng bảo hiểm

Một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali được ký kết với khách hàng sẽ cần đầy đủ các thông tin:

 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
 • Thông tin cá nhân của bên mua bảo hiểm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực,…
 • Thông tin cá nhân của người được bảo hiểm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực,…
 • Thông tin người thụ hưởng: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nhóm nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực,…
 • Thông tin về những thoả thuận khác:
  • Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm của sản phẩm mà người được bảo hiểm lựa chọn dựa trên những thông tin khách hàng cung cấp
  • Những tài liệu liên quan đến sản phẩm khách hàng chọn tham gia

Hướng dẫn cách xem hợp đồng bảo hiểm Generali

Hợp đồng bảo hiểm là tài sản bảo mật cá nhân nên không được công khai, nhưng bảng minh hoạ sản phẩm bảo thì thì Generali Việt Nam hay các hãng bảo hiểm khác đều công bố rõ ràng trên website.

Sau đây, để hiểu rõ hơn về bảng minh họa quyền lợi, chúng ta cùng phân tích một bảng minh họa quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm VITA - Đầu Tư Như Ý, gói bảo hiểm này được khách hàng của Generali hết sức ưa chuộng.

Trang đầu tiên của bảng minh hoạ hiển thị các thông tin:

 • Những quyền lợi nổi bật về bảo vệ và đầu tư của sản phẩm
 • Thông tin bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, thời hạn đóng phí dự kiến và phương thức đóng phí
 • Thông tin của Generali Việt Nam (giấy phép kinh doanh, địa chỉ, số điện thoại, website,…)
 • Thông tin tư vấn viên hỗ trợ (họ tên và mã số tư vấn)

Trang tổng quát đầu tiên trong bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Trang tổng quát đầu tiên trong bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Qua trang đầu tiên, khách hàng sẽ nắm được những thông tin khái quát nhất về sản phẩm, công ty bảo hiểm, thông tin khách hàng và người tư vấn hỗ trợ cho mình.

Trang thứ 2 thể hiện thông tin hợp đồng bảo hiểm, gồm có: Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, tuổi, giới tính, nhóm nghề, tỷ lệ tăng phí (%), quyền lợi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời gian bảo hiểm và phí bảo hiểm hằng năm.

Trang nội dung thứ 2

Trang nội dung thứ 2

Đây là trang bạn cần phải đọc kỹ và đối chiếu với các giấy tờ tùy thân của bản thân, vì những thông tin cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp sẽ liên quan trực tiếp tới cách tính mức phí bảo hiểm.

Ngoài ra, Generali Việt Nam cũng chủ động tính phí cho khách hàng theo kỳ đóng hàng năm/hàng nửa năm/hàng quý để khách hàng có thể lựa chọn kỳ đóng phù hợp.

Trang tiếp theo cung cấp thông tin minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm của từng năm trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm, bao gồm các nội dung:

 • Cuối năm hợp đồng/tuổi
 • Tổng phí bảo hiểm đã đóng
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn đảm bảo
 • Mức tỷ suất đầu tư cao (không đảm bảo) (quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn, các khoản thưởng, giá trị tài khoản hợp đồng, giá trị hoàn lại)
 • Mức tỷ suất đầu tư thấp (không đảm bảo) (quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn, các khoản thưởng, giá trị tài khoản hợp đồng, giá trị hoàn lại)

Bảng minh hoạ quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Bảng minh hoạ quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Đặc biệt, trang sau cũng chỉ rõ một số thông tin ghi chú, giải thích cho những dữ liệu tính được cung cấp trong bảng trên.

Trang 6 và trang 7 cung cấp thông tin minh hoạ chi tiết giá trị quỹ tăng trưởng chiến lược và quỹ tăng trưởng năng động. Nhìn vào đây, bạn sẽ thấy được mức phí phân bổ vào các quỹ đầu tư qua các năm hợp đồng. Trong nội dung hiển thị trong bảng là:

 • Cuối năm hợp đồng/tuổi
 • Phí bảo hiểm được phân bổ
 • Mức tỷ suất đầu tư cao (8,9%/năm) (không đảm bảo) (tài khoản cơ bản, tài khoản đóng thêm và tài khoản hợp đồng)
 • Mức tỷ suất đầu tư thấp (1%/năm) (không đảm bảo) (tài khoản cơ bản, tài khoản đóng thêm và tài khoản hợp đồng)

Minh hoạ chi tiết quỹ giá trị tăng trưởng

Minh hoạ chi tiết quỹ giá trị tăng trưởng

Khách hàng cần đọc kỹ phần này để biết được tỷ suất đầu từ vào các quỹ từ khoản phí bảo hiểm mà mình đã đóng.

Trang 8 đưa ra chi tiết các loại phí bảo hiểm mà khách hàng cần đóng trong suốt thời hạn bảo hiểm, được chia thành các cột:

 • Cuối năm hợp đồng/tuổi
 • Phí bảo hiểm (cơ bản & bổ trợ, đóng thêm, tổng phí đóng)
 • Phí ban đầu
 • Phí bảo hiểm được phân bổ vào (tài khoản cơ bản, tài khoản đóng thêm, tổng)
 • Phí quản lý hợp đồng
 • Phí bảo hiểm rủi ro (quyền lợi bảo hiểm chính, quyền lợi bảo hiểm bổ trợ, tổng)

Chi tiết các loại phí bảo hiểm

Chi tiết các loại phí bảo hiểm

Khách hàng cần đọc kỹ phần phí này để chuẩn bị kế hoạch tài chính cho thời hạn đóng phí bảo hiểm nhiều năm.

Trang 9 là nội dung tóm tắt quyền lợi của bảo hiểm bổ trợ, với các quyền lợi cụ thể về:

 • Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo mở rộng
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần
 • Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ

Khách hàng hãy lưu tâm đến những phần này để khi xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ biết cách yêu cầu bồi thường đúng nhất.

Trang 11 là tổng hợp danh sách những bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm, có bệnh hiểm nghèo cho trẻ em, bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và giai đoạn sau theo nhóm bệnh.

Từ trang 12 đến 17 là thông tin chung về quỹ liên kết đơn vị, mục tiêu đầu tư, bảng tỷ suất đầu tư dự kiến, kết quả hoạt động các quỹ liên kết đơn vị, biện pháp bảo vệ và gia tăng quyền lợi của bên mua bảo hiểm, quyền của bên mua bảo hiểm, giải thích thuật ngữ và các phí liên quan.

Khi đọc phần này, khách hàng sẽ nắm được những thông tin liên quan đến vấn đề đầu tư trong hợp đồng bảo hiểm, hiểu được các định nghĩa từ chuyên môn, tính phần lãi suất mà bạn nhận được và chắc chắn phải tìm hiểu kỹ các khoản phí bảo hiểm mà bạn cần chi trả trong phần này.

Trang cuối cùng thể hiện xác nhận của tư vấn bảo hiểm và các nhận của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cùng chữ ký của 2 bên, đánh dấu hợp đồng có hiệu lực.

Trang cuối cùng của bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Trang cuối cùng của bảng minh hoạ quyền lợi sản phẩm

Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm VITA - Đầu Tư Như Ý cho chúng ta nhiều thông tin tham khảo chi tiết, rõ ràng. Nếu khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm này thì cần nghiên cứu kỹ các nội dung trong bảng minh họa quyền lợi sản phẩm để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm của bản thân.

Ngoài ra, khách hàng cũng nên đọc thêm quy tắc và điều khoản hợp đồng để nắm bắt những thông tin quan trọng và có phương án xử lý khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Những lưu ý trước khi ký hợp đồng bảo hiểm Generali

Trước khi ký hợp đồng bảo hiểm Generali, khách hàng nên lưu ý những điểm sau đây:

 • Tìm hiểu chi tiết bảng minh họa quyền lợi sản phẩm và bản quy tắc điều khoản sản phẩm được công bố chính thức trên website của hãng để biết thông tin cụ thể của từng sản phẩm.
 • Nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc từ bạn bè, người thân đã tham gia bảo hiểm hoặc tư vấn tài chính của Generali.
 • Tham khảo kỳ chi phí bảo hiểm để có kế hoạch tài chính hợp lý.
 • Kiểm tra đầy đủ bản hợp đồng bảo hiểm, đặc biệt là các thông tin cá nhân sao cho chính xác nhất.
 • Liên hệ ngay với bên bảo hiểm khi phát hiện thông tin sai lệch để kịp thời sửa đổi.

Đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali là khâu quan trọng trước khi quyết định đặt bút ký. Do đó, khách hàng cần hết sức lưu tâm.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *