avatart

khach

icon

Bảo hiểm tín dụng thương mại - Tấm khiên vững chắc cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 03/06/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

03/06/2019

0

Bảo hiểm tín dụng thương mại là sản phẩm bảo hiểm khá mới lạ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó lại thực sự cần thiết bởi sự bảo vệ toàn diện cho nguồn hàng hóa trước những rủi ro lớn.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm tín dụng thương mại là hình thức bảo hiểm mới, trước đây doanh nghiệp chỉ quan tâm tới bảo hiểm hàng hóa chính, vì vậy khi nói tới bảo hiểm tín dụng thương mại, hầu như các doanh nghiệp Việt Nam đều rất “lạ” với khái niệm này.

Sự cần thiết của bảo hiểm tín dụng thương mại

Hiện nay, mới chỉ có khoảng 20 - 30% doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam biết và làm quen với việc tham gia bảo hiểm tín dụng thương mại. Con số này là quá nhỏ vì các rủi ro trong quá trình xuất khẩu hàng hóa là không ít.

Nếu thu xếp mua được bảo hiểm tín dụng đối với hàng xuất khẩu thì tỷ lệ hàng xuất khẩu bán theo giá thành, bảo hiểm và cước (CIF) sẽ tăng lên. Nếu doanh nghiệp không thu xếp được nhà cung cấp bảo hiểm có tín nhiệm thì các đối tác nước ngoài sẽ mua bảo hiểm nước ngoài. Như vậy, tỷ lệ bán CIF sẽ không được tăng lên nhiều, đồng nghĩa kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng không lớn.

➤ Bạn có biết: Bảo hiểm tín dụng là gì?

Giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu

Giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu

Hơn nữa, nếu không mua bảo hiểm tín dụng, khi bán hàng cho các doanh nghiệp từ nước ngoài, không may khi đối tác nước ngoài bị phá sản thì doanh nghiệp Việt sẽ chịu rất nhiều rủi ro, thậm chí là mất trắng. Nếu doanh nghiệp cẩn trọng mua tín dụng bảo hiểm xuất khẩu thì sẽ được nhà bảo hiểm bồi thường thỏa đáng trong trường hợp xảy ra sự cố.

Vì vậy để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, không còn cách nào khác là các doanh nghiệp Việt phải tăng cường xuất khẩu theo phương thức CIF. Nếu dùng hình thức này thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc thu xếp bảo hiểm, cụ thể là việc mua bảo hiểm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải chọn được đại diện bảo hiểm có uy tín, có bề dày kinh nghiệm để khi có rủi ro xảy ra cũng giải quyết được vấn đề theo hướng tốt nhất.

Việc mua bảo hiểm tín dụng thương mại rất tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu, vì có những đối tác mới nước ngoài khiến doanh nghiệp trong nước chưa tin tưởng nên không dám giao hàng cho họ. Nhưng nếu có bảo hiểm về rủi ro tín dụng, doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn và có thể giao hàng hóa cho các đối tác nước ngoài, vì khi rủi ro xảy ra, doanh nghiệp cũng không bị mất trắng.

Tóm lại, khi tham gia bảo hiểm tín dụng thương mại, doanh nghiệp có thể yên tâm giao hàng cho đối tác nước ngoài mà không sợ mất, tuy nhiên phí bảo hiểm rất lớn cũng ảnh hưởng đến giá thành xuất nhập khẩu và tính cạnh tranh.

Bảo hiểm tín dụng thương mại AIG

Các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên cơ sở cho trả chậm thường phải chịu rủi ro cao về việc không thu hồi được nợ do khách hàng bị mất khả năng thanh toán, thanh toán chậm trễ hoặc do rủi ro chính trị không cho phép khách hàng thực hiện việc thanh toán.

Bảo hiểm tín dụng thương mại của AIG cung cấp giải pháp giúp khách hàng tránh các tổn thất về các khoản phải thu nêu trên.

➤ Xem ngay: Ngăn chặn rủi ro tài chính bằng bảo hiểm tín dụng.

Bảo hiểm tín dụng thương mại AIG

Bảo hiểm tín dụng thương mại AIG

Sản phẩm bảo hiểm tín dụng thương mại của AIG gồm 3 loại đó là:

  • Bảo Hiểm Tín Dụng Cho Ngân Hàng và Các Định Chế Tài Chính
  • Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu và Nội Địa
  • Bảo Hiểm Tín Dụng Đa Quốc Gia

1. Bảo Hiểm Tín Dụng Cho Ngân Hàng và Các Định Chế Tài Chính

AIG cung cấp các lựa chọn bảo hiểm tín dụng cho ngân hàng và các định chế tài chính có nghiệp vụ hỗ trợ tài chính trên cơ sở không truy đòi cho các khoản phải thu xuất khẩu hoặc nội địa.

Đặc điểm và Lợi ích

Cấu trúc chương trình linh hoạt cho phép khách hàng tự xác định hạn mức tín dụng cho người mua hàng chiết khấu trên dịch vụ thu hồi nợ thông qua bên thứ ba

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tín dụng nội địa và xuất khẩu chi trả bồi thường trực tiếp cho tổ chức cho vay của người được bảo hiểm phí bảo hiểm có thể là phí cố định hoặc phí điều chỉnh theo doanh số

2. Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu và Nội Địa

Khi tham gia Bảo hiểm Tín dụng xuất khẩu và nội địa với AIG, các khoản phải thu của khách hàng toàn cầu, khách hàng nước ngoài, nội địa sẽ được bảo vệ tránh khỏi những tổn thất do người mua không có khả năng chi trả, chi trả chậm hoặc không thực hiện được việc chi trả do thay đổi trong qui định thanh toán ngoại tệ của nước người mua hàng.

 

Đặc điểm và Lợi ích

Bảo hiểm cho doanh số nội địa, xuất khẩu hoặc doanh số đa quốc gia cũng như bảo hiểm cho tổ chức cho vay dựa trên các khoản phải thu cấu trúc chương trình linh hoạt cho phép khách hàng tự xác định hạn mức tín dụng cho người mua hàng hạn mức tín dụng không hủy ngang cho các khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh chiết khấu trên dịch vụ thu hồi nợ thông qua bên thứ ba hỗ trợ đánh giá quy trình tín dụng của doanh nghiệp giúp quy trình quản lý các khoản phải thu tốt hơn

 

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tín dụng nội địa và xuất khẩu chương trình bảo hiểm tín dụng cho công ty đa quốc gia đơn có thể cấp cho một người mua hàng duy nhất hoặc một nhóm người mua hàng chủ yếu bảo hiểm tín dụng cho các tổ chức tài chính chi trả bồi thường trực tiếp cho tổ chức cho vay của người được bảo hiểm phí bảo hiểm có thể là phí cố định hoặc phí điều chỉnh theo doanh số.

3. Bảo Hiểm Tín Dụng Đa Quốc Gia

AIG cung cấp chương trình bảo hiểm cho khách hàng toàn cầu với đơn bảo hiểm cấp cho từng chi nhánh ở nước ngoài theo Chương trình Kiểm soát Tổng quát (Controlled Master Program-CMP) cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện cho việc mất khả năng chi trả, chi trả chậm hoặc rủi ro chuyển tiền của các khoản phải thu của khách hàng toàn cầu của doanh nghiệp.

Bảo hiểm tín dụng đa quốc gia

Bảo hiểm tín dụng đa quốc gia

Đặc điểm và Lợi ích

Bảo hiểm cho doanh số nội địa, xuất khẩu hoặc doanh số đa quốc gia cũng như bảo hiểm cho tổ chức cho vay dựa trên các khoản phải thu Cấu trúc chương trình linh hoạt cho phép khách hàng tự xác định hạn mức tín dụng cho người mua hàng Hạn mức tín dụng không hủy ngang cho các khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh Chiết khấu trên dịch vụ thu hồi nợ thông qua bên thứ ba Hỗ trợ đánh giá quy trình tín dụng của doanh nghiệp giúp quy trình quản lý các khoản phải thu tốt hơn.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tín dụng nội địa và xuất khẩu chương trình bảo hiểm tín dụng cho công ty đa quốc gia Đơn có thể cấp cho một Người mua hàng duy nhất hoặc một nhóm Người mua hàng chủ yếu Bảo hiểm Tín dụng cho các tổ chức tài chính Chi trả bồi thường trực tiếp cho tổ chức cho vay của Người được bảo hiểm Phí bảo hiểm có thể là phí cố định hoặc phí điều chỉnh theo doanh số.

Có thể nói bảo hiểm tín dụng thương mại như một tấm lá chắn vững chắc cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt trên thị trường quốc tế. Do đó, việc mua bảo hiểm tín dụng thương mại đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết để tránh những rủi ro ngoài ý muốn.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *