avatart

khach

icon

Những lưu ý bảo hiểm hàng hóa điều kiện B nên biết

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 28/08/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

28/08/2019

0

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện B là bảo hiểm được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Những lưu ý về bảo hiểm hàng hóa điều kiện B dưới đây mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về rủi ro của bảo hiểm và các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Mục lục [Ẩn]

Tìm hiểu về bảo hiểm hàng hóa điều kiện B

Trước khi tìm hiểu về bảo hiểm hàng hóa điều kiện B, chúng ta hãy tìm hiểu về điều kiện bảo hiểm hàng hóa.

Theo đó, điều kiện bảo hiểm hàng hóa là những điều quy định phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm đối với những rủi ro tổn thất của đối tượng bảo hiểm. Vì vậy, phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm phụ thuộc vào các điều kiện bảo hiểm hàng hóa mà các bên thoả thuận trong hợp đồng.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tại nước ta đã được Bộ Tài chính ban hành và quy định rất rõ ràng theo bản “Quy tắc chung" về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 1990”. 

Quy tắc này được thành lập dựa trên điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội bảo hiểm London ban hành ICC 1/11982. Bao gồm:

 • Điều kiện bảo hiểm A – Institute cargo clauses A (ICC-A)
 • Điều kiện bảo hiểm B – Institute cargo clauses B (ICC-B)
 • Điều kiện bảo hiểm C – Institute cargo clauses C (ICC-C)
Như vậy, bảo hiểm hàng hóa điều kiện B là một dịch vụ đảm bảo an toàn trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.

Đọc tham khảo: Bảo hiểm hàng hóa và những điều chưa biết

Có nhiều trường hợp mà bảo hiểm hàng hóa điều kiện B có thể chi trả

Có nhiều trường hợp mà bảo hiểm hàng hóa điều kiện B có thể chi trả

Những lưu ý bảo hiểm hàng hóa điều kiện B

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện B bảo hiểm bất cứ hoạt động vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng đường hàng hải, gặp phải rủi ro do thiên tai, giông bão, cướp biển… đều được bảo hiểm về toàn bộ lô hàng đó. Dưới đây là những lưu ý về bảo hiểm hàng hóa điều kiện B mà khách hàng cần nắm rõ:

Những rủi ro được bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm B được quy định như bảo hiểm điều kiện C theo “Quy tắc chung”. Tuy nhiên được mở rộng thêm 1 số trường hợp như sau:

 • Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do:
  • Cháy hay nổ
  • Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật
  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  • Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoàI không kể nước
  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
  • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,
 • Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:
  • Hy sinh tổn thất chung
  • Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu
  • Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng
 • Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên, hay đang dỡ khỏi tàu hoặc thuyền.

Ngoài ra, bảo hiểm hàng hóa điều kiện B còn bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

Bên cạnh đó, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa điều kiện B còn được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. 

Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.

Cập nhật thông tin mới nhất!!

Đăng ký ngay

Những rủi ro điều kiện B

Những rủi ro điều kiện B

Những loại trừ bảo hiểm

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện B có những loại trừ mà khách hàng cần nắm rõ sau đây:

Những loại trừ chung

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện B này sẽ không bảo hiểm cho:

 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm
 • Đối tượng được bảo hiểm bị rò rỉ chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường
 • Mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 4.3 này việc “đóng gói” sẽ được coi là bao gồm cả việc xếp hàng vào “container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm.
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả theo điều 2 kể trên)
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu
 • Hư hại hoặc phá huỷ do cố ý gây ra cho đối tượng bảo hiểm hay một bộ phận bất kỳ của đối tượng bảo hiểm do hành động sai trái của bất kỳ người nào
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự

Loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và chuyên chở

Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện B này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

 • Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển
 • Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công-ten-nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.

Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

Điều khoản loại trừ chiến tranh

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện B này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

 • Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến
 • Bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó.
 • Mìn, thuỷ lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác

Đảm bảo thông tin hợp đồng bảo hiểm hai bên minh bạch và chính xác nhất

Đảm bảo thông tin hợp đồng bảo hiểm hai bên minh bạch và chính xác nhất

Điều khoản loại trừ đình công

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá điều kiện B này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí:

 • Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị

Tham khảo chưa: Doanh nghiệp có nên mua bảo hiểm hàng hóa vận tải không?

Thời hạn bảo hiểm

Trong bảo hiểm hàng hóa điều kiện B, thời hạn bảo hiểm được quy định như sau:

Điều khoản vận chuyển

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước.

 • Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm
 • Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện B chọn dùng hoặc
  • Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc
  • Để chia hay phân phối hàng hoặc
 • Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.

Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá được gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.

Bảo hiểm hàng hoá điều kiện B này sẽ giữ nguyên hiệu lực trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

Cập nhật thông tin mới nhất!!

Đăng ký ngay

Có một vài trường hợp bảo hiểm hàng hóa điều kiện B sẽ không có trách nhiệm chi trả

Có một vài trường hợp bảo hiểm hàng hóa điều kiện B sẽ không có trách nhiệm chi trả

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm hàng hoá điều kiện B mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi giao hàng, bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc. Trừ khi Người được bảo hiểm thông báo ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu.

Cho tới khi hàng được bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc

Nếu hàng hoá được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định.

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện B này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận.

Xem thêm: Điều kiện bảo hiểm hàng hóa A,B,C như thế nào?

Trên đây là những thông tin về bảo hiểm hàng hóa điều kiện B. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn đọc.

Để giải đáp những thắc mắc khác và nhận tư vấn MIỄN PHÍ nhanh nhất. Bạn hãy để lại thông tin liên hệ ngay bây giờ.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *