avatart

khach

icon

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện A và những điều bạn chưa biết

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 30/08/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

30/08/2019

0

Mục lục [Ẩn]

Tìm hiểu về điều kiện bảo hiểm hàng hóa A

Trước khi tìm hiểu về bảo hiểm hàng hóa điều kiện A, chúng ta hãy tìm hiểu về điều kiện bảo hiểm hàng hóa.

Điều kiện bảo hiểm được biết tới là quy định trách nhiệm của người bảo hiểm đối với đối tượng tham gia bảo hiểm về các mặt như rủi ro, tổn thất...

Có 3 điều kiện bảo hiểm gốc đó là:

 • Điều Kiện A AR (All Risk): Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro.
 • Điều kiện B WA (With Particular Average): Điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng.
 • Điều kiện CFPA (Free from Particular Average): Điều kiện miễn tổn thất riêng.

Như vậy, bảo hiểm hàng hóa điều kiện A là một dịch vụ đảm bảo an toàn, trong vận chuyển hàng hóa - một khâu hoạt động kinh doanh, giao thương của tất cả các doanh nghiệp. Bảo hiểm hàng hóa điều kiện A bảo hiểm những mất mát, tổn thất, thiệt hại mà các doanh nghiệp gặp phải và bị ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp đó.

Vì vậy, hầu như doanh nghiệp nào cũng tham gia bảo hiểm hàng hóa với các điều kiện bảo hiểm khác nhau để bảo vệ đảm bảo khi gặp các rủi ro.

Đọc tham khảo: Bảo hiểm hàng hóa và những điều chưa biết

Những trường hợp được bồi thường

Điều kiện A được xem là đầy đủ nhất trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa chính vì vậy đây là sự lựa chọn của đại đa số khách hàng tham gia dịch vụ này.

Điều kiện A sẽ được bồi thường trong tất cả những trường hợp theo bảng “Quy tắc chung” của điều kiện hàng hóa như sau:

Rủi ro được bảo hiểm:

Rủi ro được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm này bao gồm:

 • Rủi ro chính: Tàu mắc cạn, đắm, cháy, đâm va nhau, đâm va phải những vật thể khác, mất tích…
 • Rủi ro phụ:
  • Hư hỏng, đổ vỡ, cong, bẹp, gỉ, hấp hơi, thiếu hụt, trộm cắp, không giao hàng
  • Do tác động ngẫu nhiên bên ngoài trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho hàng hoá.

Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác:

Dưới đây là những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác trong bảo hiểm hàng hóa điều kiện A.

 • Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng hợp đồng vận tải hoặc theo luật lệ và tập quán hiện hành
 • Những chi phí và tiền công hợp lý cho việc dỡ hàng lưu kho và gửi tiếp hàng hoá được bảo hiểm tại cảng dọc đường hay cảng lánh nạn do hậu quả của một rủi ro thuộc phạm vi hợp đồng bảo hiểm
 • Những chi phí mà người được bảo hiểm hoặc đại lý của họ đã chi nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm hoặc những chi phí kiện tụng để đòi người thứ ba bồi thường
 • Phần trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải chịu theo điều khoản " hai bên cùng có lỗi" ghi trong hợp đồng vận tải.

Giải đáp mọi thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa

Những loại trừ bảo hiểm

Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, bảo hiểm hàng hóa điều kiện A sẽ không nhận bảo hiểm cho người tham gia:

Những loại trừ chung

 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm.
 • Ðối tượng được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường.
 • Mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của việc “đóng gói” phải được coi như bao gồm cả việc xếp hàng vào “container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ).
 • Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm.
 • Mất mát hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra
 • Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu.
 • Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến trang gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

Loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

 • Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển.
 • Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển container hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.
 • Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

Điều khoản loại trừ chiến tranh

 • Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến
 • Bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ (loại trừ cướp biển) và hậu quả của những hành động đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó.
 • Mìn, thủy lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác.

Điều khoản loại trừ đình công

 • Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

Tham khảo chưa: Doanh nghiệp có nên mua bảo hiểm hàng hóa vận tải không?

Giải đáp mọi thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Thời hạn bảo hiểm

Trong bảo hiểm hàng hóa điều kiện A, thời hạn bảo hiểm được quy định như sau:

Điều khoản vận chuyển

 • Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi cho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc.
  • Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi cửa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm
  • Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc “Ðể chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường” hoặc “Ðể chia hay phân phối hàng”
  • Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hóa bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng
 • Nếu sau khi hàng dỡ khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hóa được gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.
 • Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy chệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

Tham gia bảo hiểm hàng hóa điều kiện ATham gia bảo hiểm hàng hóa điều kiện A

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi giao hàng như qui định, bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc.

Trừ khi Người được bảo hiểm thông báo ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc

 • Cho tới khi hàng được bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địạ điểm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc
 • Nếu hàng hóa được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thỏa thuận) tới nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những qui định của điều 8 kể trên.

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với chi phí bảo hiểm và những điều kiện được thỏa thuận.

Chi phí bồi thường

Chi phí bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa điều kiện A được quy định cụ thể như sau:

Ðiều khoản quyền lợi bảo hiểm

 • Ðể có thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất
 • Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất đó và Người bảo hiểm chưa biết.

Ðiều khoản chi phí gửi hàng

 • Nếu do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm mà hành trình được bảo hiểm lại kết thúc tại một cảng hoặc một nơi không phải nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và thỏa đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng này.
 • Không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và phải tuân theo những điểm loại trừ kể trên và không bao gồm những chi phí phát sinh từ hành vi sai lầm, bất cẩn và từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

Ðiều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

Bảo hiểm này không bồi thường cho các khiếu nại về tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do chi phí phục hồi, tu bổ lại và gửi hàng tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ vượt quá giá trị hàng tại nơi đến.

Ðiều khoản giá trị tăng thêm

 • Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm nào cho hàng hóa đã được bảo hiểm này bảo hiểm, thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa được xem như đã được bảo hiểm thuộc bảo hiểm này. Số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm được cộng cùng bảo hiểm tổn thất đó.
  Trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.
 • Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các Hợp đồng bảo hiểm khác.
 • Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:
  • Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và của tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện cùng bảo hiểm cho tổn thất đó. Trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.
  • Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

Xem thêm: Điều kiện bảo hiểm hàng hóa A,B,C như thế nào?

Trên đây là những thông tin về bảo hiểm hàng hóa điều kiện A. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn đọc.

Để giải đáp những thắc mắc khác và nhận tư vấn MIỄN PHÍ nhanh nhất. Bạn hãy để lại thông tin liên hệ ngay bây giờ.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *