avatart

khach

icon

Các nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế

- 27/05/2019

0

Bảo hiểm y tế

27/05/2019

0

Bộ Y tế đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT với các nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế(BHYT) sẽ được cập nhật theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

Mục lục [Ẩn]

BHXH Việt Nam cho biết, theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc Quy định chi tiết Các nhóm đối tượng tham gia BHYT, đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. Hãy cùng Thebank tìm hiểu chi tiết về vấn đề này ngay nhé!!

Mã đối tượng tham gia BHYT

Dựa vào mã đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT có thể tự xác định được mình thuộc nhóm đối tượng tham gia nào và quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh. Hiện nay có Có 44 mã đối tượng tham gia BHYT (hai ký tự đầu của dãy mã thẻ) cụ thể:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

 • DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.
 • HX: Người lao động làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • CH: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.
 • NN: Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác.
 • TK: Người lao động làm việc trong các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • HC: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • XK: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

Xem thêm: Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Thẻ bảo hiểm y tế

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

 • HT: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
 • TB: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • NO: Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
 • XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
 • TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
 • CS: Công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

 • QN: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;
 • CA: Thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sĩ quan...
 • CY: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương;
 • XN: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;
 • MS: Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước;
 • CC: Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • CK: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC;
 • CB: Cựu chiến binh theo quy định pháp luật về cựu chiến binh;
 • KC: Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
 • HD: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
 • TE: Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học;
 • BT: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật;
 • HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo;
 • DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
 • DK: Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
 • XD: Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
 • TS: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • TC: Thân nhân của người có công với cách mạng, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng

Đừng bỏ qua: Giải mã ý nghĩa các ký hiệu mã số thẻ BHYT

6 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định của luật BHYT

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/10/2018 nhằm hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014. Theo đó, quy định 06 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên);
 • Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

Nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;
 • Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;
 • Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày;
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đọc ngay: Hướng dẫn cách mua BHYT tự nguyện khi đã mang thai

6 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định của luật BHYT

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
  Cựu chiến binh;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.
 • Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc;
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
  Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ;
 • Thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
  Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng (khác);
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng;
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;
 • Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình;

Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

 • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều;
 • Học sinh, sinh viên;
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình;

Nhóm thứ năm đối tượng tham gia theo hộ gia đình

 • Người có tên trong sổ hộ khẩu;
 • Người có tên trong sổ tạm trú.

Nhóm do người sử dụng lao động đóng

 • Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.​
 • Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân;
 • Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội;

Xem thêm: Luật BHYT - Những điều bạn cần nắm

Các loại đối tượng tham gia BHYT

Đối tượng tham gia BHYT tự nguyện

Đối tượng mua bảo hiểm y tế tự nguyện được quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 quy định. Người tham gia BHYT tự nguyện cư trú tại địa bàn xã và huyện nào, thì đăng ký và nộp tiền tham gia BHYT tự nguyện theo xã và huyện đó.

Cơ quan BHXH tổ chức thu phí BHYT tự nguyện của đối tượng nhân dân mỗi tháng 01 lần (một năm thu tối đa 12 lần), thời gian Đại lý thu tiền của đối tượng nhân dân từ ngày 25 cho đến ngày làm việc cuối cùng của tháng.

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 của mỗi tháng và sau ít nhất 30 ngày, kể từ ngày Đại lý thu nộp phí BHYT cho cơ quan BHXH đối với các trường hợp tham gia BHYT tự nguyện lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn vì bất kỳ lý do gì.

Trường hợp tham gia theo cá nhân

Người tham gia ghi đủ các thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý thu BHYT tự nguyện:

 • Xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú do cơ quan Công an sở tại cấp (đối với đối tượng tạm trú)
 • CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh, nộp Tờ khai cho Đại lý hoặc cơ quan BHXH để kiểm tra, đối chiếu.
 • Sau khi nhận tờ khai, sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú, đối chiếu với CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh, Đại lý thu  ký xác nhận trên tờ khai.

Đọc ngay: Những quyền lợi người mua BHYT được hưởng

Trường hợp tham gia theo hộ gia đình

Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình và áp dụng mức đóng của nhân dân, nếu có đông thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT tự nguyện, thì:

 • Thành viên thứ 3 sẽ được giảm 10% mức đóng của cá nhân
 • Từ thành viên thứ 4 trở đi, mỗi thành viên được giảm 20% mức đóng của cá nhân.
 • Đại diện hộ gia đình ghi đủ các thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý hoặc cơ quan BHXH; photocopy sổ hộ khẩu, nộp tờ khai cùng bản copy sổ hộ khẩu và sổ hộ khẩu gốc để Đại lý  kiểm tra, đối chiếu.

Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

 Đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Mức đóng bằng 4,5% tiền lương hưu.
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.
 • Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được Quỹ BHXH đóng. Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản

Đừng bỏ qua: Quy định mới về mua bảo hiểm y tế 1 năm bao nhiêu?

Đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc do ngân sách Nhà nước đóng:

 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp,...chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an. Mức đóng bằng 4,5% tiền lương hàng tháng.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;
 • Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi sửa đổi bổ sung một số điều về bảo hiểm y tế;
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
 •  Học sinh, sinh viên. 
 •  Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình.

Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

 • Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;
 • Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;”

Theo đó, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú), trừ đối tượng thuộc các nhóm:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng,
 • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Những người đã khai báo tạm vắng.

Trên đây là bài viết về Các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định mới nhất, hy vọng đã mang tới những thông tin cần thiết cho bạn đọc để có thêm kiến thức về phần này các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí TẠI ĐÂY.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *