TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hoàn phí bảo hiểm nhân thọ cho người mua trong những trường hợp nào?

Lê Thị Quyên & Nguyễn Thị Lan 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Vì một lý do nào đó mà bạn không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm, vậy trong trường hợp đó có được hoàn phí bảo hiểm nhân thọ không? Quy định của pháp luật về vấn đề này ra sao?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để duy trì hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng dựa trên cơ sở đóng phí của khách hàng để trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Hoàn phí bảo hiểm là gì?

Hoàn phí bảo hiểm là việc doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả số phí bảo hiểm khách hàng đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan nếu:

 • Bên mua bảo hiểm hủy hợp đồng trong hợp thời gian cân nhắc
 • Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt khi bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm hủy ngang hợp đồng.
 • Công ty bảo hiểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm...

Hoàn trả phí bảo hiểm là gì?

Hoàn trả phí bảo hiểm là gì?

Về quy định hoàn phí bảo hiểm sẽ được chia thành các trường hợp sau:

Quy định về hoàn phí bảo hiểm trong thời gian cân nhắc

Thời gian cân nhắc là khoảng thời gian quy định trong hợp đồng bảo hiểm kể từ khi khách hàng đã chấp nhận tham gia bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm định kỳ lần đầu tiên đầy đủ. Thời gian cân nhắc trong bảo hiểm nhân thọ là 21 ngày tính từ ngày khách hàng ký hợp đồng hoặc nhận hợp đồng chính thức (tùy theo từng công ty bảo hiểm). 

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận hợp đồng, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến công ty bảo hiểm, kèm theo các hóa đơn thu phí bảo hiểm (nếu có) và bộ hợp đồng. Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi chi phí khám, xét nghiệm y khoa hoặc bất kỳ khoản quyền lợi bảo hiểm nào mà công ty đã chi trả liên quan đến hợp đồng (nếu có).

Như vậy, trong thời cân nhắc, bạn không muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa, sẽ được hoàn phí bảo hiểm theo quy định.

Với những người lần đầu tham gia bảo hiểm nên tận dụng thời gian cân nhắc 21 ngày như thế nào?

Được hoàn phí bảo hiểm nhân thọ trong thời gian cân nhắc

Được hoàn phí bảo hiểm nhân thọ trong thời gian cân nhắc

Quy định về hoàn phí bảo hiểm khi hợp đồng có hiệu lực

Việc hoàn phí bảo hiểm nhân thọ được thực hiện theo các điều khoản trong Luật kinh doanh bảo hiểm 2000. Cụ thể như sau:

- Theo Khoản 1, Điều 24, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực từ hai năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Tư vấn cho khách hàng về việc hoàn trả phí bảo hiểm

Tư vấn cho khách hàng về việc hoàn trả phí bảo hiểm

- Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định về việc hoàn phí bảo hiểm như sau:

"2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác".

- Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 39, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000:

"1. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

a) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;

b) Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;

c) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

3. Trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế".

Theo các quy định trên:

- Phí bảo hiểm sẽ được hoàn trả trong các trường hợp sau:

 • Công ty bảo hiểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm
 • Trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm, tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm.
 • Đóng phí bảo hiểm từ 2 năm trở lên
 • Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm
 • Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng
 • Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình

Ngoài những điều kiện trên thì những người mua bảo hiểm niên kim nhân thọ vẫn được hoàn phí khi bị tử vong trong thời gian chờ chi trả và trong hợp đồng đã ký kết có thêm điều kiện hoàn phí.

Tuy nhiên, số tiền khách hàng nhận được trong các trường hợp hợp đồng bị chấm dứt sẽ thấp hơn tổng số phí bảo hiểm đã đóng vì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trừ các chi phí hợp lý có liên quan trước khi trả tiền.

- Phí bảo hiểm sẽ không được hoàn trả khi thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới 2 năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồng dài hạn, bạn nên tham gia với mức phí phù hợp để duy trì hợp đồng lâu dài. Xem thêm bài viết “Nên mua bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu tiền?” để đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Như vậy, việc hủy bỏ hợp đồng hoàn toàn không có lợi với người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Số tiền nhận lại sẽ ít hơn phí bảo hiểm đã đóng, thậm chí không được hoàn lại nếu thời gian đóng phí dưới 2 năm. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi có ý định dừng hợp đồng bảo hiểm vì bất kỳ lý do gì.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Hoàn phí bảo hiểm nhân thọ cho người mua trong những trường hợp nào?
5 2

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất