avatart

khach

icon

Bảo hiểm vi mô là gì? Tổ chức nào được cung cấp bảo hiểm vi mô?

Thị trường bảo hiểm

- 05/12/2022

0

Thị trường bảo hiểm

05/12/2022

0

Bảo hiểm vi mô là sản phẩm bảo hiểm hướng đến đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có mức thu nhập thấp để bảo vệ họ trước các rủi ro khôn lường trong cuộc sống.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm vi mô là gì?

Căn cứ Khoản 22, Điều 4, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản. 

Đặc điểm của bảo hiểm vi mô

Căn cứ Điều 144, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bảo hiểm vi mô có những đặc điểm sau:

 • Được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, có thủ tục thẩm định bảo hiểm đơn giản hoặc không cần thẩm định bảo hiểm
 • Chỉ bao gồm các quyền lợi nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ cơ bản trước các rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia bảo hiểm với thời hạn bảo hiểm không quá 05 năm
 • Số tiền bảo hiểm trên từng hợp đồng và phí bảo hiểm hằng năm cho từng người được bảo hiểm của một hợp đồng không vượt quá mức tối đa theo quy định của Chính phủ.

Bảo hiểm vi mô là gì?

Bảo hiểm vi mô là gì?

Tổ chức được cung cấp bảo hiểm vi mô

Căn cứ Điều 146, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô bao gồm:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
 • Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được quyền chủ động cung cấp bảo hiểm vi mô phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm được phép triển khai dưới các hình thức sau đây:

 • Trực tiếp
 • Thông qua đại lý bảo hiểm
 • Thông qua cá nhân là nhân viên hoặc thành viên của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hợp tác xã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ủy quyền để tư vấn, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm vi mô cho chính các thành viên của tổ chức đó.
 • Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chỉ được cung cấp bảo hiểm vi mô cho chính các thành viên của mình. Thành viên tham gia bảo hiểm vừa là chủ sở hữu của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, vừa là bên mua bảo hiểm.

Tư vấn bảo hiểm vi mô ở Việt Nam

Tư vấn bảo hiểm vi mô ở Việt Nam

Các chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô

Căn cứ Điều 5, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, có 3 chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô:

- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầu tư trở lại nền kinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị trường bảo hiểm.

- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện đối với việc triển khai và tham gia các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các sản phẩm bảo hiểm vi mô và các sản phẩm bảo hiểm vì mục tiêu an sinh, xã hội.

Ngoài ra, theo Điều 88, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, việc triển khai và tham gia các sản phẩm bảo hiểm vi mô sẽ được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua một hoặc một số biện pháp cụ thể như sau:

 • Đơn giản hoá thủ tục hành chính
 • Tuyên truyền các chính sách bảo hiểm
 • Thiết lập các quỹ rủi ro bảo hiểm
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm, giám định tổn thất, bồi thường bảo hiểm
 • Hỗ trợ một phần phí bảo hiểm, kinh phí hỗ trợ được bảo đảm từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023. Vì vậy, kể từ năm 2023, các quy định về bảo hiểm vi mô ở Việt Nam sẽ chính thức được áp dụng. Bài viết sẽ cập nhật liên tục để cung cấp cho khách hàng các quy định mới nhất về bảo hiểm vi mô.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *