avatart

khach

icon

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự gồm những đối tượng nào?

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 13/05/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

13/05/2019

0

Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì. Sản phẩm trách nhiệm dân sự gồm những bảo hiểm nào?.

Mục lục [Ẩn]

Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự gồm những đối tượng nào

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) nói chung là TNDS - những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ dân sự nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự đó và vì thế phải chịu trách nhiệm đối với bên có quyền (tổ chức, cá nhân khác).

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền).

Người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự khi có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.Trong các hậu quả pháp lý theo quy định về TNDS có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo điều 307, mục 3, chương XVII, Bộ Luật dân sự CHXHCN Việt nam, trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bù đắp tổn thất về tinh thần:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút.

Trách nhiệm bù đắp tổn thất về tinh thần: Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại. Như vậy, đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm TNDS nếu nói cụ thể hơn chính là trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh theo quy định về TNDS của luật pháp.

Tìm hiểu mức bồi thường TNDS khi mua bảo hiểm ô tô hiện nay

Một số loại sản phẩm trách nhiệm dân sự:

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển;
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển;
 • Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..);
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không;
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong các lĩnh vực như là tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động;
 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;
 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi....

Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *