avatart

khach

icon

Thế nào là bảo hiểm hàng hóa điều kiện c? Những lưu ý khi vận chuyển hàng hóa

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 30/08/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

30/08/2019

0

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện C là loại bảo hiểm không thể thiếu đối với người kinh doanh. Để tìm hiểu về phạm vi bảo hiểm, những tổn thất, chi phí và những trách nhiệm mà bạn phải thực hiện khi sử dụng bảo hiểm, các bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây.

Mục lục [Ẩn]

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa với khoảng cách địa lý xa thì việc sử dụng bảo hiểm hàng hóa là không thể thiếu. Hiện tại, có 3 loại bảo hiểm hàng hóa là bảo hiểm hàng hóa điều kiện A, B và bảo hiểm hàng hóa điều kiện C. Bảo hiểm hàng hóa điều kiện C được nhiều người sử dụng. Vậy, loại bảo hiểm hàng hóa này có tác dụng gì?.

Tìm hiểu về Bảo hiểm hàng hóa điều kiện C

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện C là những quy định phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm đối với những rủi ro tổn thất của đối tượng bảo hiểm. Bảo hiểm điều kiện C là điều kiện bảo hiểm thấp nhất trong ba điều kiện bảo hiểm A, B và C. 

Phạm vi được bảo hiểm

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện C có phạm vi bảo hiểm được gói gọn trong các trường hợp sau:

 • Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm hàng hoá có thể quy hợp lý cho:
  • Cháy hoặc nổ
  • Tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
  • Phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
   Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước
  • Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 • Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:
  • Hy sinh tổn thất chung
  • Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu

Bài viết liên quan: Những lưu ý bảo hiểm hàng hóa điều kiện B nên biết

Phạm vi bảo hiểm sẽ giúp bạn biết khi nào bạn được bồi thường thiệt hại

Phạm vi bảo hiểm sẽ giúp bạn biết khi nào bạn được bồi thường thiệt hại

Những rủi ro loại trừ của bảo hiểm

Bảo hiểm hàng hóa điều kiện C có những loại trừ rủi ro mà trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện C này sẽ không bảo hiểm cho:

Những loại trừ chung:

 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm
 • Đối tượng được bảo hiểm bị rò rỉ chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường
 • Mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm.
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả kể trên)
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu
 • Hư hại hoặc phá huỷ do cố ý gây ra cho đối tượng bảo hiểm hay một bộ phận bất kỳ của đối tượng bảo hiểm do hành động sai trái của bất kỳ người nào
 • Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

Giải đáp và tư vấn MIỄN PHÍ một cách nhanh nhất!!

Đăng ký ngay

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm để nắm được mức bồi thường khi hàng hóa gặp nạn

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm để nắm được mức bồi thường khi hàng hóa gặp nạn


Những loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện C này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

 • Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển
 • Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công - ten - nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm,
 • Nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.

Những loại trừ chiến tranh

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện C này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

 • Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến
 • Bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó.
 • Mìn, thuỷ lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác 

Những loại trừ đình công

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện C này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí:

 • Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 • Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị

Xem thêm: Những điều cơ bản về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

Ngoài phạm vi thì tổn thất và các chi phí là yếu tố quan trọng khi tham gia bảo hiểm hàng hóa điều kiện C

Ngoài phạm vi thì tổn thất và các chi phí là yếu tố quan trọng khi tham gia bảo hiểm hàng hóa điều kiện C

Giải đáp và tư vấn MIỄN PHÍ một cách nhanh nhất!!

Đăng ký ngay

Thời hạn bảo hiểm

Theo quy định, bảo hiểm hàng hóa điều kiện C có thời hạn:

Đối với vận chuyển:

 • Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc:
  • Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm
  • Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc để chia hay phân phối hàng hoặc
  • Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.
 • Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá được gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó.
 • Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện C này sẽ giữ nguyên hiệu lực trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

Đối với việc thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu điều kiện C này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận.

Trách nhiệm khác của người bảo hiểm

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, các trách nhiệm khác của người bảo hiểm cũng cần được quan tâm và tìm hiểu kỹ càng. Trong đó, ngoài các phạm vi bảo hiểm và rủi ro được bảo hiểm như đã nêu ở trên thì người bảo hiểm còn phải chi trả cho các điều khoản sau:

 • Điều khoản tổn thất chung đôi bên.
 • Điều khoản “hai tàu đâm va nhau và cùng có lỗi khi xuất hiện tổn thất”.
 • Điều khoản chi phí gửi hàng lần 2.
 • Điều khoản giúp hạn chế tổn thất gây ra.

Những lưu ý khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Cân nhắc, xem xét thời tiết: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chịu ảnh hưởng và tác động nhiều từ thiên nhiên như: Mưa gió, lũ lụt, sóng thần.. vì vậy để tránh mọi rủi ro, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển theo đúng cam kết bạn nên xem xét thời tiết trước.
 • Để ý những rủi ro kỹ thuật: Trong quá trình vận chuyển hàng hóa cũng có thể gặp rủi ro do kỹ thuật, sự cố ngoài ý muốn, nhất là hiện nay số lượng tàu đưa vào khai thác nhiều, trọng tải tàu ngày càng lớn và giá trị hàng hóa ngày càng cao nên việc xảy ra rủi ro là điều khôn lường.
 • Nắm rõ về điều luật quy định tại các quốc gia: Trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, thì việc các tàu dừng chân ở nhiều cảng khác nhau thuộc quốc gia khác nhau cũng bị ảnh hưởng bởi các chính sách pháp luật của quốc gia đó. Người chuyên chở cũng có thể gây ra sự sai sót trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, theo luật hàng hải các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều cho phép người chuyên chở giới hạn trách nhiệm bồi thường.

Để giải quyết vấn đề này, việc có bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thực sự cần thiết, khắc phục mọi rủi ro, tổn thất, nâng cao chất lượng các đội tàu và giải quyết được thiệt hại bù đắp kinh tế một cách tốt nhất

Tất nhiên, khi mua hàng theo điều kiện loại C bạn có thể mua thêm bảo hiểm cho rủi ro phụ, không quá 3 rủi ro để có thể hạn chế chi phí bảo hiểm cho các trách nhiệm khác mà bạn cần phải thực hiện. Đối với nhu cầu cho rủi ro thứ 3 trở lên bạn sẽ mất phí chứ không được miễn phí nữa. Vì vậy, hãy cân nhắc quyết định trước khi lựa chọn loại bảo hiểm và mua bảo hiểm vận chuyển hàng hóa nhé.

Giải đáp và tư vấn MIỄN PHÍ một cách nhanh nhất!!

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *