avatart

khach

icon

Giảm thiểu rủi ro tối đa với bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 22/08/2019

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

22/08/2019

0

Bảo hiểm hàng hóa là một khâu quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều trường hợp, tổn thất lớn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, bảo hiểm hàng hóa lưu kho đã ra đời để bảo vệ và chia sẻ những rủi ro cho cả bên sản xuất và bên nhận hàng.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm hàng hóa lưu kho là gì?

Bảo hiểm hàng hóa lưu kho là bảo hiểm cho các rủi ro bất ngờ từ bên ngoài gây mất mát, hư hỏng vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình lưu giữ, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới.

Đây là sản phẩm bảo hiểm tài sản được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra gây thiệt hại về hàng hóa bất cứ lúc nào.

Lý do nên mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Khách hàng nên mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho để:

 • Giảm những tổn thất tài chính: Nếu hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình lưu kho, khi đó chủ tài sản phải đối mặt với nguy cơ tổn thất tài chính. Chọn mua bảo hiểm này là cách để doanh nghiệp giảm thiểu những bất trắc đó.
 • Bảo hiểm hàng hóa lưu kho được xem là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy trước khi tiến hành giao dịch thương mại, doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ các điều khoản bảo hiểm để bảo vệ hàng hóa của mình.

Xem thêm: Doanh nghiệp có nên mua bảo hiểm hàng hóa vận tải không?

Quy tắc bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Chúng ta cùng tìm hiểu đối tượng, mức phí, phạm vi bảo hiểm, trách nhiệm của người bảo hiểm khi mua bảo hiểm hàng hóa lưu kho.

Đối tượng bảo hiểm

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Bồi thường cho Người được bảo hiểm nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh bị hư hỏng do tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được của máy móc và được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm đổ vỡ máy móc.

Xem thêm: Những quy định mới nhất về bảo hiểm cháy nổ hiện nay.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (%)

Các yếu tố quyết định phí bảo hiểm: Loại kho lạnh, loại hàng hóa trong kho, khả năng chịu mất nguồn lạnh (thời hạn dài nhất mà khi mất nguồn lạnh hàng hóa chưa bị giảm chất lượng).

Bảo hiểm hàng hóa lưu kho rất quan trọng đối với doanh nghiệp

Bảo hiểm hàng hóa lưu kho rất quan trọng đối với doanh nghiệp

Phạm vi bảo hiểm

 • Bắt đầu từ khi đối tượng bảo hiểm tức hàng hóa có hiệu lực.
 • Địa điểm lưu chứa hàng ban đầu và điểm đến cuối cùng có ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trách nhiệm của người bảo hiểm

Bắt đầu tính từ khi hàng hóa rời kho hoặc nơi chứa hàng tại điểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH), có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và trách nhiệm đó kết thúc khi hàng hóa giao vào kho đến hoặc hết 60 ngày kể từ khi hàng hóa được dỡ ra khỏi tàu tại cảng đến, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

- Điều khoản hàng hóa đến kho:

 • Kho đi: Là kho mà tại đó hàng hóa đã được đóng gói hoàn chỉnh và sẵn sàng để đưa lên phương tiện vận tải được quy định trên hợp đồng bảo hiểm.
 • Kho đến:
  • Kho cuối cùng của người nhận quy định trên hợp đồng bảo hiểm.
  • Kho trước khi tới nơi đến hoặc ở nơi đến mà người được bảo hiểm lựa chọn để lưu kho ngoài hành trình vận chuyển bình thường hoặc để phân phối hàng hóa.

Số tiền bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận.
 • Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm

Trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá:

 • Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường bất kỳ tài sản nào bị mất mát, hủy hoại hay hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường

Giám định tổn thất

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản kỹ thuật - Bảo vệ toàn diện tài sản của bạn.

Trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa lưu kho

Công ty cung cấp bảo hiểm hàng hóa lưu kho uy tín

Bảo hiểm Bảo Việt 

Tham gia Bảo hiểm hàng hóa của bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích hấp dẫn như sau:

 • Dịch vụ hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/7
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện, linh hoạt
 • Điều kiện và điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Thủ tục khiếu nại, bồi thường nhanh gọn, chuyên nghiệp
 • Mạng lưới giám định và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, thành viên của mạng lưới đại lý LLOYD'S sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu, đồng thời có mặt tại tất cả các cảng biển, cảng sông trên toàn quốc

- Phạm vi bảo hiểm:

 • Từ khi hàng hóa bắt đầu được vận chuyển theo hành trình được bảo hiểm, và kết thúc khi hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển cuối cùng theo hành trình được bảo hiểm
 • Hàng hóa vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trên phạm vi toàn thế giới
 • Rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt và gửi bưu điện bảo đảm
 • Rủi ro xảy ra trong thời gian lưu kho tạm thời trong hành trình vận chuyển tại bất kỳ nơi nào trên thế giới
 • Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho hàng hóa trong khi di chuyển nội bộ, lưu kho, hoặc rủi ro kết hợp
 • Rủi ro được bảo hiểm phụ thuộc vào quy định của các điều khoản bảo hiểm

Bảo hiểm PJICO

Bảo hiểm PJICO đang cung cấp các sản phẩm sau:

 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Cung cấp bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo các điều khoản của Hiệp hội Bảo hiểm London hay của các quốc gia khác trên thế giới phù hợp với tập quán thương mại và bảo hiểm quốc tế

Tùy theo nhu cầu kinh doanh và ngân sách tài chính, doanh nghiệp có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm hàng hóa theo hai hình thức:

 • Bảo hiểm theo chuyến
 • Bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm bao cho một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

- Thủ tục tham gia bảo hiểm:

 • Điền đầy đủ thông tin trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa (theo mẫu của Bảo hiểm PJICO)
 • Gửi trực tiếp Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc gửi qua Email, Fax cho Bảo hiểm PJICO
 • Sau khi nhận được Giấy yêu cầu bảo hiểm với đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ nhanh chóng cấp Đơn bảo hiểm và ký Hợp đồng bảo hiểm với Quý khách hàng.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm hàng hóa NGAY để chọn được sản phẩm có GIÁ ƯU ĐÃI nhất.

Đăng ký ngay

Bảo hiểm AIG

Khách hàng tham gia bảo hiểm hàng hóa lưu kho của AIG sẽ nhận được những lợi ích hấp dẫn như:

 • Thẩm định bảo hiểm, quản lý rủi ro, khiếu nại và bồi thường được đảm nhiệm bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
 • Chương trình bảo hiểm linh hoạt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 • Phạm vi bảo hiểm rộng cho các rủi ro đa quốc gia, bao gồm cả các đơn bảo hiểm trong nước 

- Phạm vi bảo hiểm:

 • Bảo hiểm mọi rủi ro và trách nhiệm cho bên thứ ba
 • Vận chuyển hàng hóa xuất-nhập khẩu
 • Các khách hàng đa quốc gia
 • Các Công ty giao nhận vận chuyển
 • Các dự án hạ tầng

Bảo hiểm hàng hóa lưu kho là vô cùng quan trọng. Hậu quả xảy ra với hàng hóa trong quá trình lưu trữ có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời gian cháy nổ xảy ra liên miên gần đây. Vì vậy hãy sớm chọn cho doanh nghiệp của bạn 1 loại hình bảo hiểm phù hợp để an tâm vững bước xây dựng doanh nghiệp vươn cao vươn xa hơn nữa.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *