avatart

khach

icon

Các thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm mà bạn cần biết

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 09/05/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

09/05/2022

0

Để tránh mắc phải những rắc rối đáng tiếc, bạn cần hiểu rõ những thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm như phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, tuổi, người được bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm...

Mục lục [Ẩn]

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Là một văn bản ghi nhận sự cam kết giữa công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra những sự kiện quy định trước: thương tật, chết, hết hạn hợp đồng, sống đến một độ tuổi nhất định,... còn người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí đầy đủ và đúng hạn.

Theo quy định thì đối tượng của bảo hiểm nhân thọ là tất cả những người trong độ tuổi từ 1 đến 60. Với đối tượng trên thì người tham gia bảo hiểm có thể tham gia bất cứ loại hình nào theo nguyện vọng và yêu cầu của mình. Khi tham gia bảo hiểm thì người tham gia phải viết giấy yêu cầu bảo hiểm và đây là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm. Trong giấy yêu cầu bảo hiểm người tham gia phải kê khai đầy đủ: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khoẻ, bệnh tật... Giấy yêu cầu bảo hiểm là căn cứ để công ty bảo hiểm có chấp nhận bảo hiểm hay không.

Để tránh mắc phải những rắc rối đáng tiếc, bạn cần hiểu rõ những thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm

2. Người được bảo hiểm, người được hưởng quyền lợi bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm:

Người được bảo hiểm: là người mà sinh mạng và cuộc sống của họ được bảo hiểm theo điều khoản của hợp đồng và có tên trong giấy yêu cầu bảo hiểm, phụ lục của hợp đồng bảo hiểm.

Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm: là người được nhận số tiền bảo hiểm hoặc các khoản trợ cấp khác do công ty bảo hiểm thanh toán. Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm thông thường là người được bảo hiểm, những người thân thiết, người do người được bảo hiểm chỉ định, người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm.

Tìm hiểu các thuật ngữ trong Hợp đồng bảo hiểm

Tìm hiểu các thuật ngữ trong Hợp đồng bảo hiểm

3. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

Hiệu lực của hợp đồng này được tính từ ngày nộp phí đầu tiên và phải được ghi vào hợp đồng.

4. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và tai nạn:

Tai nạn là bất kỳ một thiệt hại thân thể nào do hậu quả duy nhất và trực tiếp của một lực mạnh bất ngờ từ bên ngoài tác động lên người được bảo hiểm. Chính vì vậy, một loạt sự cố sau không thuộc khái niệm này: ngộ độc thức ăn, trúng gió bất ngờ, viêm nhiễm do vi rút...

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là trường hợp mà người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của:

 • Hai tay; hoặc
 • Hai chân; hoặc
 • Hai mắt; hoặc
 • Một tay và một chân; hoặc
 • Một tay và một mắt; hoặc
 • Một chân và một mắt.

Những trường hợp sau không thuộc phạm vi của thương tật toàn bộ vĩnh viễn và không phải là nguyên nhân gây ra thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

 • Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người tham gia bảo hiểm.
 • Ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy.
 • Hành động tội phạm của người được bảo hiểm.
 • Chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động.

5. Số tiền bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm là số tiền người tham gia bảo hiểm đăng ký, lựa chọn và cũng là số tiền mà công ty bảo hiểm phải thanh toán cho người được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi có sự cố xảy ra đối với người được bảo hiểm.

Hướng dẫn khách hàng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn khách hàng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm

Tuy vậy trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hai khái niệm liên quan đến số tiền bảo hiểm đó là:

Một là: số tiền bảo hiểm giảm. Khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến một khoảng thời gian nào đó theo quy định của mỗi công ty bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể cùng đóng phí và hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực với số tiền bảo hiểm mới nhỏ hơn số tiền tham gia bảo hiểm ban đầu. Số tiền bảo hiểm này gọi là số tiền bảo hiểm giảm.

Hai là: giá trị giả ước: là số tiền mà người được bảo hiểm được nhận khi có yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng. Để hiểu thêm về thuật ngữ giá trị giải ước là gì trong hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể tham khảo qua bài viết giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì? để nắm rõ hơn.

6. Tuổi:

Tuổi của người được bảo hiểm hay người tham gia bảo hiểm nói chung trong bảo hiểm nhân thọ là tuổi tính theo ngày sinh nhật ngay sau ngày được nhận bảo hiểm và là một trong những điều kiện cơ bản để tính phí bảo hiểm. Cơ sở để tính tuổi là giấy khai sinh, chứng minh thư hay sổ hộ khẩu.

Trường hợp công ty bảo hiểm phát hiện khai nhầm tuổi thì sẽ xử lý như sau:

Thứ nhất, nếu tuổi thật nhiều hơn tuổi đã khai nhưng tính tại thời điểm bắt đầu được nhận bảo hiểm người được bảo hiểm vẫn ở trong độ tuổi được nhận bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ tính lại số tiền bảo hiểm và giữ nguyên mức phí bảo hiểm, lúc đó giá trị của số tiền bảo hiểm sẽ bị giảm đi. Nếu tại thời điểm bắt đầu được nhận bảo hiểm người được bảo hiểm đã ở ngoài độ tuổi nhận bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm bị huỷ bỏ và công ty bảo hiểm chỉ hoàn lại cho người tham gia bảo hiểm một tỷ lệ phí nhất định đã nộp.

Thứ hai, là trường hợp tuổi thật ít hơn tuổi đã khai. Như vậy, người tham gia bảo hiểm đã nộp phí cao hơn mức phí tính theo tuổi đúng. Lúc đó, công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại số phí thừa đã nộp và giữ nguyên mức số tiền bảo hiểm. Mức phí định kỳ sẽ nộp trong những lần sau được tính lại theo tuổi đúng.

7. Phí bảo hiểm:

Là số tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ thanh toán cho công ty bảo hiểm để thực hiện cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm nhân thọ có thể nộp theo tháng, quý, năm. Tuy vậy, khi xác định phí bảo hiểm theo quý hoặc theo năm, công ty bảo hiểm nào cũng phải căn cứ vào phí bảo hiểm theo tháng. Đương nhiên phí quý, năm thì các công ty bảo hiểm đều nhân với hệ số nhất định theo chiều hướng giảm dần.

Phí bảo hiểm phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố sau:

 • Số tiền bảo hiểm.
 • Độ tuổi của người tham gia hay người được bảo hiểm.
 • Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

8. Thủ tục trả tiền bảo hiểm:

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo quy định của hợp đồng, người được hưởng quyền lợi bảo hiểm phải thông báo cho công ty bảo hiểm biết về tình trạng của nạn nhân và địa chỉ của họ, sau đó hoàn tất hồ sơ. Cụ thể:

Trường hợp người tham gia bảo hiểm hay người được bảo hiểm bị chết thì hồ sơ gồm:

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm gốc.
 • Giấy chứng tử.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm hay người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm gốc.
 • Biên bản tai nạn có xác nhận của công an hay cơ quan người tham gia bảo hiểm làm việc hoặc địa phương nơi xảy ra tai nạn.
 • Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương tật của người được bảo hiểm hoặc người tham gia bảo hiểm.

Trường hợp hợp đồng đáo hạn: chỉ cần hợp đồng bảo hiểm gốc.

Nếu người tham gia bảo hiểm hay người được bảo hiểm có một khiếu nại về một vấn đề nào đó liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì phải báo trước và giải quyết bằng văn bản.

9. Quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia hay người được bảo hiểm:

Về quyền lợi: tuỳ theo loại hình bảo hiểm mà được hưởng những quyền lợi khác nhau. những quyền lợi này được pháp luật bảo hộ và công ty bảo hiểm phải công bố công khai.

Về trách nhiệm: người tham gia bảo hiểm hay người được bảo hiểm phải có 3 trách nhiệm khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Phải kê khai chính xác đầy đủ tất cả thông tin trên giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Phải đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn.
 • Duy trì thường xuyên những mối liên hệ trên cơ sở luật pháp với các công ty bảo hiểm.

Xem thêm: 8 lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ tại Yên Bái

=> Đăng ký ngay để được tư vấn về các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ một cách chi tiết và cụ thể nhất với bạn.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (3 lượt)

5 (3 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *