TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.
VNDBF
Quỹ mở
-
-
-
1,35%
NAV/năm
10.043,08 Mở tài khoản
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
VTBF
Quỹ mở
0,5%
<5.000 Triệu
1%
1%
0,5%
NAV/năm
11,735.91 Mở tài khoản
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
VVDIF
Quỹ đóng
-
-
-
0,6%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
VCAMBF
Quỹ mở
0,5%
1 Triệu
0,5%
-
0,9%
NAV/năm
12.368,90 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
DFVN-CAF
Quỹ mở
2%
<500 Triệu
2%
-
1,5%
NAV/năm
10.741,30 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments
ENF
Quỹ mở
2%
<500 Triệu
-
-
1,5%
NAV/năm
19.621 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life
CBPF
Quỹ mở
0,5%
1 Triệu
1%
0,5%
0,9%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
POF
Quỹ thành viên
-
-
-
2%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
PIF
Quỹ thành viên
-
-
-
1,5%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSIAM SIF
Quỹ mở
-
-
-
- Mở tài khoản