TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
SSIAM HNX50
Quỹ ETF
-
0,1%
-
0,65%
NAV/năm
12.834,23 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
ETF VFMVN30
Quỹ ETF
-
0,15%
-
0,65%
NAV/năm
14.654,13 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCEF
Quỹ mở
-
1%
-
1,9%
NAV/năm
12.849,68 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCBF
Quỹ mở
-
1%
-
1,5%
NAV/năm
13.281,10 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCFF
Quỹ mở
-
-
-
1,5%
NAV/năm
10.424,04 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TC REIT
Quỹ đóng
-
-
-
1,5%
NAV/năm
12.773,53 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VEOF
Quỹ mở
-
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
14.799 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VESAF
Quỹ mở
-
100 Triệu
2,5%
-
1,75%
NAV/năm
12.297 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VIBF
Quỹ mở
-
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
10.055 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.
VNDBF
Quỹ mở
-
-
-
1,35%
NAV/năm
10.043,08 Mở tài khoản