TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVEI
Quỹ mở
3%
10.000 Triệu
-
-
1,2%
NAV/năm
8.094,11 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam
MAFEQI
Quỹ mở
3%
500 Triệu
2%
-
2%
NAV/năm
12.249 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam
MAFBAL
Quỹ mở
3%
500 Triệu
2%
-
1,2%
NAV/năm
12.249 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-TBF
Quỹ mở
2%
500 Triệu
3%
-
1,5%
NAV/năm
19.614,97 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-BCF
Quỹ mở
2%
500 Triệu
3%
-
1,9%
NAV/năm
18.179,41 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VFF
Quỹ mở
2%
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,2%
NAV/năm
16.345 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
DFVN-CAF
Quỹ mở
2%
<500 Triệu
2%
-
1,5%
NAV/năm
10.741,30 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments
ENF
Quỹ mở
2%
<500 Triệu
-
-
1,5%
NAV/năm
19.621 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MBVF
Quỹ mở
1%
2 Triệu
1%
0,3%
1,5%
NAV/năm
14.684 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MBGF
Quỹ mở
1%
<10.000 Triệu
1%
0,3%
1,9%
NAV/năm
11.013 Mở tài khoản