TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVFC
Quỹ mở
0,2%
1.000 Triệu
2%
1%
1,2%
NAV/năm
10.163,97 Mở tài khoản
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
VTBF
Quỹ mở
0,5%
<5.000 Triệu
1%
1%
0,5%
NAV/năm
11,735.91 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VEOF
Quỹ mở
-
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
14.799 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VFF
Quỹ mở
2%
2 Triệu
2,5%
0,5%
1,2%
NAV/năm
16.345 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VIBF
Quỹ mở
-
2,5%
0,5%
1,75%
NAV/năm
10.055 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life
CBPF
Quỹ mở
0,5%
1 Triệu
1%
0,5%
0,9%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MBVF
Quỹ mở
1%
2 Triệu
1%
0,3%
1,5%
NAV/năm
14.684 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
MBGF
Quỹ mở
1%
<10.000 Triệu
1%
0,3%
1,9%
NAV/năm
11.013 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
BVPF
Quỹ mở
0,5%
<2.000 Triệu
0,5%
0,1%
1,5%
NAV/năm
11.374 Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
BVFED
Quỹ mở
0,5%
0,5%
0,1%
1%
NAV/năm
14.505 Mở tài khoản