TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Quỹ đầu tư Loại hình quỹ Phí phát hành    Phí mua lại    Phí chuyển đổi    Phí quản lý NAV/CCQ (đồng) Đăng ký
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)
VFMVEI
Quỹ mở
3%
10.000 Triệu
-
-
1,2%
NAV/năm
8.094,11 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TCFF
Quỹ mở
-
-
-
1,5%
NAV/năm
10.424,04 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TC REIT
Quỹ đóng
-
-
-
1,5%
NAV/năm
12.773,53 Mở tài khoản
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
VCBF-FIF
Quỹ mở
0,6%
1.000 Triệu
-
-
0,9%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
TVGF2
Quỹ đóng
1%
-
-
1%
NAV/năm
9.577 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
TVGF
Quỹ đóng
1%
-
-
1%
NAV/năm
11.588 Mở tài khoản
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.
VNDBF
Quỹ mở
-
-
-
1,35%
NAV/năm
10.043,08 Mở tài khoản
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
VVDIF
Quỹ đóng
-
-
-
0,6%
NAV/năm
- Mở tài khoản
Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments
ENF
Quỹ mở
2%
<500 Triệu
-
-
1,5%
NAV/năm
19.621 Mở tài khoản
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
POF
Quỹ thành viên
-
-
-
2%
NAV/năm
- Mở tài khoản