Vinasiam Bank - Ngân Hàng Liên Doanh VIỆT-THÁI (VINASIAM BANK)

Trụ sở chính: 2 Phó Đức Chính - QI - TP.HCM
 • Hotline: 08.8210.630 - Số Fax: 8210557
 • Mã ngân hàng:
 • Website: http://www.vinasiambank.com/

Giới thiệu

Ngân hàng liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank) chính thức đóng cửa từ tháng 1/2016. 

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2653/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh Việt Thái theo đề nghị của ngân hàng này.

Xem thêm

Tra cứu chi nhánh và ATM

 • CHI NHÁNH
 • ATM

Danh sách ATM ngân hàng Vinasiam Bank theo tỉnh thành

Danh sách chi nhánh ngân hàng Vinasiam Bank theo tỉnh thành

Gặp tư vấn viên

 • {{supplier.name}}

  Tỉnh/ Thành phố: {{supplier.province}}

  Tư vấn:{{supplier.service}}

  {{supplier.year_exp}} kinh nghiệm

Xem thêm